Микола  Сюткін

Управління ризиками та захист активів – першочергове завдання для будь-якого бізнесу в Україні. Як це робити правильно? Рекомендації...

Управління ризиками та захист активів – першочергове завдання для будь-якого бізнесу в Україні. Як це робити правильно? Рекомендації Миколи Сюткіна, засновника S&P Investment Risk Management Agency.

syutkin №9

Найважливіші рекомендації на 2019 рік щодо захисту бізнесу в Україні

01.04.2019 (№ LDaily #9)

Управління ризиками та захист активів – першочергове завдання для будь-якого бізнесу в Україні. Як це робити правильно? Рекомендації Миколи Сюткіна, засновника S&P Investment Risk Management Agency.

У повсякденному житті ми постійно думаємо про ризики, навіть коли не усвідомлюємо цього. Управління ризиками – наша реакція на ситуації, в яких ми можемо постраждати або коли щось може піти не так… А все відбувається не так, як треба, регулярно! Автомобільні аварії, інші нещасні випадки, крадіжки, несподівано погана погода і так далі. Щоби стати успішними, необхідно запрограмувати себе на відстеження й управління ризиками.

Так само успіх і працездатність кожної компанії залежить від того, наскільки добре вона управляє своїми унікальними ризиками. Від виявлення й оцінювання – до мінімізації та контролю загроз для компанії. Ці загрози можуть бути пов’язані з фінансовою невизначеністю, юридичними зобов’язаннями, управлінням, нещасними випадками, неправомірними діями конкурентів чи державних органів.

В Україні специфічне бізнес-середовище: дії як гравців на ринку, так і контролюючих органів непередбачувані. Конкурентні війни й недобросовісне співробітництво загалом залишаються одними з головних «трендів» сезону. Віднедавна до погроз високого рівня складності ми відносимо кримінальні провадження щодо іноземного бізнесу в Україні. У рамках таких проваджень дуже часто відбувається повне блокування бізнес-діяльності компанії – з арештами рахунків, активів і забороною здійснювати будь-які фінансові операції.

А останнім часом – після скасування мораторію на проведення перевірок – активізувалися перевіряючі органи. Що актуалізує додаткові бізнес- і фінансові ризики, пов’язані з блокуванням господарської діяльності або значними донарахуваннями у вигляді податків, зборів, штрафів, анулюванням ліцензій, дозволів і так далі.

Іншими словами, ризики для бізнесу в Україні великі і, напевно, специфічні саме для нашої країни. Основним як був, так і залишається ризик збереження активів і бізнесу загалом. Тому стратегія з управління ризиками повинна бути невід’ємною частиною будь-якого управлінського, юридичного або бізнес-рішення в нашій країні. А захист активів, комерційної інформації, інтелектуальної власності, фінансової звітності – першочерговим завданням для будь-якого бізнесу в Україні.

Управління ризиками: як закріпити в стратегії компанії?

Процес управління ризиками, як і будь-яка інша політика компанії, повинен бути прописаний у процедурах і правилах компанії – тільки тоді він стане обов’язковим для співробітників. Щоб політики і процедури не стали «папірцями в архіві документів», необхідно, крім їх розробки і затвердження, провести процес імплементації нової моделі. Успіх цього найбільше залежить від керівника. Одним достатньо тільки розробити процес на папері, а інші докладають зусиль, щоб нова система «прижилася» і стала нормою. Саме процес імплементації іноді є найбільш болючим і тривалим. Бо необхідно, щоб кожен співробітник зрозумів у деталях, як змінюється його функціонал, як змінюються процедури ухвалення рішень. Для цього необхідно проводити навчання персоналу: розповідати, показувати, роз’яснювати.

Оскільки загальна кількість ризиків величезна – від безпеки на робочому місці й до комп’ютерної загрози – то для кожного виду ризиків розробляється своя процедура і протокол. Це загальні норми: які види рішень і в яких випадках повинні бути прийняті з урахуванням виявлених ризиків, хто виявляє і здійснює оцінювання ризиків (внутрішній або зовнішній радник) і так далі. Усе це – процедурні моменти, які мають бути налагоджені в компанії, без них не існуватиме сам процес виявлення ризиків. Ми у своїй практиці здебільшого займаємося бізнес- і репутаційними ризиками. Для України це найактуальніші види.

А загалом, наша компанія працює з такими ризиками:

 • Бізнес-ризики.
 • Інвестиційні.
 • Фінансові.
 • Репутаційні.
 • Юридичні.

Стратегія управління ризиками: найважливіше

Єдиної універсальної стратегії для будь-яких видів бізнес-ризиків не існує. Стратегія управління ризиком розробляється під конкретний випадок, а інструменти й способи мінімізації ризиків для кожної ситуації будуть різні.

Стратегія управління ризиками складається з декількох стадій. Так, надаючи допомогу клієнтам, ми визначаємо наступні стадії управління ризиками:

 • моделювання і виявлення існуючих і / або можливих ризиків;
 • аналіз і оцінювання ризиків;
 • підбір необхідних інструментів для управління ризиками;
 • побудова стратегії мінімізації ризиків;
 • імплементація і реалізація розробленої стратегії з мінімізації ризиків.

Фінальною стадією є оцінювання досягнутих результатів і коригування ризик-стратегії.

Усі ці елементи створюють стратегію щодо зниження унікальних ризиків компанії.

На першій стадії ми не тільки виявляємо існуючі ризики для компанії, а й моделюємо можливі майбутні ризики, які можуть виникнути внаслідок ухваленого того чи іншого рішення. Після виявлення або моделювання можливих ризиків ми переходимо до стадії аналізу.

Аналіз ризиків виявляє загрози й визначає слабкі місця компанії. Це процес, який базується на фактах і включає в себе:

 • характеристику активів;
 • визначення загроз і слабких сторін компанії;
 • аналіз контролю і бізнес-рішень;
 • визначення ймовірності настання тих чи інших наслідків;
 • визначення ступеня ризику;
 • інші.

У результаті аналізу ризиків компанія або її керівник отримує перелік активів, які перебувають у зоні ризику, види ризиків, з якими стикається компанія, і аналіз того, що компанія повинна робити для зміцнення своїх слабких місць.

Лайфхак з практики бізнесу

Украй важливо, щоб аналіз і оцінювання ризику були обов’язковими елементами практично будь-якого бізнес чи управлінського рішення для кожної компанії в Україні. Оцінювання ризику – це систематичний процес оцінювання актуальних способів контролю і їх відповідності потенційним операційним і репутаційним загрозам, виявленим при аналізі ризиків. Оцінювання ризиків має включати: збір інформації і даних, виявлення ризиків, оцінку значущості та вірогідності ризику, створення плану управління ризиками, а потім його реалізацію.

Будь-який план з управління ризиками нічого не дасть, якщо він не задокументований у політиці і процедурах вашої компанії. Ми твердо віримо, що коли щось не записано, його не існує. Внутрішня політика та процедури повинні визначати, як ви знижуєте виявлені ризики, а потім вони мають бути донесені всім співробітникам з метою імплементації в бізнес-процеси.

Захист бізнесу від ризиків 2019-го в Україні. Найважливіші рекомендації

Основні фактори ризику 2019 року в Україні – це вибори Президента й Верховної Ради. І як наслідок – можливі тотальні зміни в усіх сферах: від зміни політичних гравців – до повної зміни вектора розвитку держави загалом.

Рекомендація № 1. Управління ризиками стане важливою конкурентною перевагою.

Ми стверджували й далі стверджуватимемо, що успішним буде той бізнес, який використовуватиме управління ризиками незалежно від розстановки політичних сил у державі. Система управління ризиками, інтегрована в процедури прийняття бізнес-рішень – це реальна конкурентна перевага. У всьому світі компанії приймають певні ризики, але використання нових бізнес-можливостей і моделей дає можливість уникнути невиправданих ризиків, особливо ж якщо йдеться про нові країни та ринки. Нинішні реалії – ринок для сильних гравців, а ризик – це частина гри. І ті компанії, які приймають ризики як частину бізнес-процесу, завжди будуть попереду. Проблем у таких компаній буде в рази менше, ніж у тих, які звикли працювати по-старому.

Наведу приклад: керівнику компанії необхідно ухвалити рішення й затвердити стратегію щодо захисту активів чи репутації. У більшості компаній рішення ухвалюється на підставі рекомендацій відповідного департаменту, зазвичай юридичного, безпеки чи PR – тобто того, у компетенції якого перебуває дана сфера діяльності компанії. Рішення, які пропонують окремі департаменти, за своєю суттю є правильними, але часто обмеженими вузькопрофільною сферою. Водночас будь-яке важливе бізнес-рішення матиме наслідки для більше, ніж однієї, сфери діяльності компанії. Наприклад, ухвалення банком рішення про спір із клієнтом з юридичної і фінансової позиції може бути правильним. Але з позицій репутації та захисту бізнесу від втрати ліцензії – може бути абсолютно помилковим. Крім того, дуже часто як керівники компаній, так і начальники відповідних департаментів навіть не бачать причинно-наслідкового зв’язку між ухваленням рішень і їхніми наслідками. Особливо якщо наслідки для компанії настають не в тій сфері, якої стосувалося ухвалене рішення.

Рекомендація № 2: Подумайте про звуження горизонту планування

Вибори, можлива зміна політичних гравців, керівників державних і правоохоронних органів, скасування мораторію на проведення перевірок порушать довгострокове стратегічне планування компаній.

Рекомендація № 3: Своєчасне та оперативне реагування на інциденти / конфлікти стане пріоритетом для бізнесу.

2018 року атаки на бізнес не були рідкістю. Траплялися й зупинки господарської діяльності через накладення арештів на рахунки та активи, і вилучення первинних документів та даних під час обшуків й інших слідчих дій. На жаль, ці дії не тільки вплинули на репутацію й фінансові показники залучених у них компаній, а й загалом відбилися на кліматі для ведення бізнесу в Україні. Усі гучні кейси й конфлікти, які виникали в Україні за останні роки, підштовхують бізнес до розуміння того, що в кожної компанії має бути сильний план управління ризиками та виходу з кризових ситуацій. Оперативне і своєчасне реагування компанії на інциденти / конфлікти, незалежно від їх джерел, має входити в межі основних бізнес-функцій.

2019 року управління інцидентом / конфліктом стане основною і фундаментальною потребою бізнесу в Україні.

Читайте также: Формування чесних та прозорих правил гри починається безпосередньо із самого бізнесу

Читайте новости в нашем приложении!
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.com.grodas.ldaily&hl=ru
App Store: https://itunes.apple.com/us/app/ldaily/id1354384907?l=uk&ls=1&mt=8

Обратите внимание!
«СНН ГРУПП» обладает исключительными авторскими правами данную статью.
Автор имеет исключительное право контролировать использование данного материала, что означает запрет на использование данной информации без его согласия. Под информацией понимаются тексты, фото, рисунки, другие материалы. Любое использование материалов с данной статьи без письменного согласия автора запрещено.
Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное. В случае выявленных нарушений автор имеет право на защиту авторских прав в порядке, предусмотренном ст. 50-53 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах».