Політика конфіденційності

Політика конфіденційності персональних даних

Політика конфіденційності персональних даних сайту ldaily.ua бізнес-журналу «LDaily».

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, розміщеної на сайті в мережі Інтернет за адресою: ldaily.ua (далі – Сайт), яку Користувачі (Відвідувачі або Суб’єкти даних) можуть отримати під час використання Сайту, його сервісів, програм і продуктів.

Ця політика конфіденційності пояснює, яким чином збирається інформація про Користувачів, як вона використовується й розкривається при відвідуванні сукупності веб-сторінок, доступ до яких здійснюється із використанням доменного імені (адреси): ldaily.ua.

Приймаючи умови цієї Політики конфіденційності, Користувачі також надають згоду на обробку своїх персональних даних та підтверджують, що є повідомленими про порядок та мету, а також інші умови обробки персональних даних відповідно до ст. ст. 6, 8, 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних».

Приймаючи Політику конфіденційності, Користувачі підтверджують, що мають достатню правоздатність та дієздатність за законами України для надання згоди з цією Політикою конфіденційності.

Ця Політика конфіденційності поширюється на «персональні дані й відомості», які збираються за допомогою даного веб-сайту. «Персональні дані й відомості» означають дані, які ідентифікують особисто Користувача як окремо, так і в комбінації з іншою інформацією, доступною Адміністратору сайту.

Користувачі сервісів Сайту приймають та надають беззастережну згоду на застосування Політики конфіденційності та із зазначеними в ній умовами обробки персональної інформації, а саме збирання, використання та розкриття інформації про Користувача відповідно до цілей, указаних нижче. У разі незгоди із цими умовами Користувач повинен утриматися від використання сервісів.

Адміністрація сайту рекомендує Користувачам ознайомлюватися з Політикою конфіденційності при отриманні доступу до Сайту для того, щоб залишатись поінформованими про інформаційні методи й способи, за допомогою яких Користувачі зможуть захистити свою конфіденційність.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Персональні дані – це будь-яка інформація, що стосується фізичної особи, яку ідентифіковано чи можна ідентифікувати («суб’єкт даних»); фізична особа, яку можна ідентифікувати прямо чи опосередковано, зокрема, за такими ідентифікаторами, як ім’я, ідентифікаційний номер, дані про місцеперебування, через онлайн-ідентифікатор або за одним чи декількома факторами, які є визначальними для фізичної, економічної, культурної чи соціальної сутності такої фізичної особи.

Онлайн-ідентифікатори – персональні дані, за допомогою яких можна встановити користувачів пристроїв, додатків, інструментів чи протоколів, зокрема IP-адресу, ідентифікаторів cookie або інших ідентифікаторів, таких як мітки радіочастотної ідентифікації.

Опрацювання (обробка) – це будь-яка операція або ряд операцій із персональними даними або наборами персональних даних із використанням автоматизованих засобів чи без них. До таких операцій належать: збирання, реєстрація, організація, структурування, зберігання, адаптація чи зміна, пошук, ознайомлення, використання, розкриття через передавання, поширення чи надання іншим чином, упорядкування чи комбінування, обмеження, стирання чи знищення.

Профайлінг – це будь-яка форма автоматизованого опрацювання персональних даних, що складається із використання персональних даних для оцінювання окремих персональних аспектів, які стосуються фізичної особи, зокрема, для аналізу або прогнозування аспектів, що стосуються продуктивності суб’єкта даних на роботі, економічної ситуації, здоров’я, особистісних переваг, інтересів, надійності, поведінки, місцезнаходження чи пересування.

Суб’єкт даних (Користувач або Відвідувач) – фізична особа, яка може бути ідентифікована прямо або опосередкована, зокрема з використанням ідентифікатора, наприклад: імені, ідентифікаційного номера, даних про місцезнаходження, онлайн -ідентифікатора.

Контролер – це фізична чи юридична особа, орган публічної влади, агентство чи інший орган, який самостійно чи спільно з іншими визначає цілі та засоби опрацювання персональних даних.

Адміністрація сайту (Одержувач) – це фізична чи юридична особа, якій розкривають персональні дані.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. У рамках цієї Політики конфіденційності під персональною інформацією Користувача розуміються:

2.1.1. Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно під час реєстрації (створення облікового запису) чи в процесі використання Сервісів, включаючи персональні дані Користувача. Обов’язкова для надання послуг інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.

2.1.2. При використанні сайту в Користувачів відкрито збираються такі персональні дані: ім’я, адреса електронної пошти, вік, дата народження, номер мобільного телефону, геолокація Користувача та інші відомості, які Користувач можете надавати, під час користування Сайтом.

2.1.3. Дані, які автоматично передаються сервісам Сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, у тому числі IP-адреса; дані файлів cookie; інформація про браузер Користувача (чи іншу програму, за допомогою якої здійснюється доступ до сервісів); технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, що застосовуються Користувачем; дата й час доступу до сервісів, адреси запитуваних сторінок та інша подібна інформація.

2.1.4. Інша інформація про Користувача, обробка якої передбачена Угодою про використання Сайту.

2.1.5. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до Сайту ldaily.ua. Сайт ldaily.ua не контролює сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті ldaily.ua, та не несе відповідальності за надання інформації на них Користувачами.

2.1.6. Персональні дані збираються у знеособленому вигляді та зберігаються у зашифрованій формі.

3. ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Сайт збирає та зберігає лише ту персональну інформацію, яка необхідна для надання сервісів або виконання угод та договорів із Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов’язкове зберігання персональної інформації упродовж визначеного законом строку.

3.2. Персональну інформацію Користувача Сайт обробляє з метою:

3.2.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті, для отримання доступу до Особистого кабінету Користувача.

3.2.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.

3.2.3. Установлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень і запитів щодо використання Сайту й надання послуг, обробку запитів та заявок від Користувача.

3.2.4. Визначення місця перебування Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.

3.2.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

3.2.6. Створення облікового запису для доступу до персоналізованих ресурсів Сайту, якщо Користувач погодився на створення облікового запису.

3.2.7. Повідомлення Користувача Сайту про появу нової інформації на Сайті, якщо Користувач дав згоду на отримання таких повідомлень.

3.2.8. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки в разі виникнення проблем, пов’язаних із використанням Сайту.

3.2.9. Здійснення іншої діяльності за згодою Користувача та не забороненою законодавством України.

4. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ І ЇЇ ПЕРЕДАЧІ ТРЕТІМ ОСОБАМ.

4.1. Сайт зберігає персональну інформацію Користувачів відповідно до внутрішніх регламентів конкретних сервісів.

4.2. Стосовно персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб. При використанні окремих сервісів Користувач погоджується, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною.

4.3. Сайт має право передати персональну інформацію Користувача третім особам у таких випадках:

4.3.1. Користувач висловив згоду на такі дії.

4.3.2. Передача необхідна для використання Користувачем певного сервісу або ж виконання певної угоди чи договору з Користувачем.

4.3.3. Передача передбачена українським чи іншим чинним в Україні законодавством у рамках законодавчо встановленої процедури.

4.3.4. У разі продажу Сайту до набувача переходять усі зобов’язання щодо дотримання умов цієї Політики конфіденційності стосовно отриманої ним персональної інформації.

4.4. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну у будь-який законний спосіб, у тому числі в інформаційних системах персональних даних із використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

4.5. У разі втрати або розголошення персональних даних, Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

4.6. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу до неї, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій із боку третіх осіб.

4.7. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам чи іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

5. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

5.1. Право на доступ до інформації – Користувач має право на отримання від Контролера підтвердження факту опрацювання персональних даних і, якщо це так, – доступ до персональних даних та інформації про:

– цілі опрацювання;

– категорії персональних даних, що опрацьовуються;

– за можливості – період, упродовж якого передбачається, що персональні дані будуть зберігати. Або, якщо це неможливо, – критерії визначення такого періоду;

– існування права надсилати запит до Контролера щодо виправлення чи стирання персональних даних або обмеження опрацювання персональних даних про суб’єкта даних і заперечувати проти такого опрацювання;

– право подавати скаргу;

– наявність автоматизованого вироблення й ухвалення рішень, у тому числі профайлінгу і, принаймні в таких випадках, достовірної інформації про логіку, значимість та передбачувані наслідки такого опрацювання для Користувачів.

5.2. Право на виправлення – Користувач має право на виправлення неточних персональних даних, яке повинен здійснити Контролер без будь-якої необґрунтованої затримки. Зважаючи на цілі опрацювання, Користувач повинен заповнити незаповнені персональні дані.

5.3. Право на стирання: Користувач має право звернутися до Контролера із заявою про стирання своїх персональних даних у разі виникнення однієї з наведених нижче підстав:

– немає більше потреби в персональних даних стосовно цілей, для яких їх збирали чи іншим чином опрацьовували;

– Користувач відкликає згоду, на якій ґрунтується опрацювання, або ж немає іншої законної підстави для подальшого опрацювання.

5.4. Право на заперечення – Користувач має право в будь-який час заперечити на підставах, пов’язаних із його конкретною ситуацією, опрацювання персональних даних, у тому числі заперечити профайлінг. Відтоді Контролер не повинен більше опрацьовувати персональні дані, за винятком доведення ним наявності істотних законних підстав для опрацювання, що переважають над інтересами, правами та свободами суб’єкта даних, або для формування, здійснення чи захисту правових претензій.

6. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА Й ОДЕРЖУВАЧА

6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідні для користування Сайтом.

6.1.2. Оновлювати, доповнювати надану інформацію про персональні дані в разі зміни цієї інформації.

6.2. Одержувач зобов’язаний:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у цій Політиці конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продажу, обміну, опублікування чи розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком випадків, передбачених цією Політикою конфіденційності.

6.2.3. Уживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що стосуються відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача (чи його законного представника або ж уповноваженого органу захисту прав суб’єктів персональних даних) на період перевірки в разі виявлення недостовірних персональних даних чи неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧА ТА ОДЕРЖУВАЧА

7.1. У разі недотримання Одержувачем своїх зобов’язань, він несе відповідальність за збитки, завдані Користувачу у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних Користувача відповідно до законодавства України.

7.2. У разі втрати або розголошення конфіденційної інформації Одержувач не несе відповідальності, якщо ця персональна інформація:

– стала публічним надбанням до її втрати чи розголошення;

– була отримана від третьої сторони до її отримання Одержувачем від Користувача;

– була розголошена зі згоди Користувача.

7.3. Користувач несе відповідальність за надання достовірної інформації згідно з вимогами чинного законодавства.

8. БЕЗПЕКА

8.1. Одержувач персональних даних вживає всі необхідні заходи технічного та організаційно-правового характеру для забезпечення належного рівня захисту оброблюваних персональних даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, а також від випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, чи інших неправомірних дій третіх осіб.

8.2. Одержувач персональних даних вживає відповідні технічні й організаційні заходи для гарантування того, що за замовчуванням опрацьовують лише ті персональні дані, які є необхідними для кожної спеціальної цілі опрацювання.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час вносити зміни в Політику конфіденційності без згоди Користувача. Будь-які зміни вводяться в дію викладенням нової редакції цієї Політики конфіденційності.

9.2. Усі пропозиції чи запитання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти за поштовою інтернет-адресою editor@ldaily.ua.

9.3. Чинна Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою: ldaily.ua.

9.4. Ця Політика конфіденційності є невід’ємною частиною Правил користування Сайтом, розміщених на сторінці за адресою: ldaily.ua.