11 2

Спільний номер LDaily з Китайською Торговою Палатою (КТА) присвячено Китаю та китайському бізнесу, який працює в Україні. Перед Україною і КНР відкриваються значні перспективи співпраці, тож її успіхам та проблемам, досягненням та труднощам і присвячено цей номер.

У цьому номері

Інтерв'ю

Заходи