Повернутися на сайт
syutkin №9

Найважливіші рекомендації на 2019 рік щодо захисту бізнесу в Україні

Зміст

07.04.2020 (№ LDaily #9)

Найважливіші рекомендації на 2019 рік щодо захисту бізнесу в Україні

Управління ризиками та захист активів – першочергове завдання для будь-якого бізнесу в Україні. Як це робити правильно? Рекомендації Миколи Сюткіна, засновника S&P Investment Risk Management Agency.

У повсякденному житті ми постійно думаємо про ризики, навіть коли не усвідомлюємо цього. Управління ризиками – наша реакція на ситуації, в яких ми можемо постраждати або коли щось може піти не так… А все відбувається не так, як треба, регулярно! Автомобільні аварії, інші нещасні випадки, крадіжки, несподівано погана погода і так далі. Щоби стати успішними, необхідно запрограмувати себе на відстеження й управління ризиками.

Так само успіх і працездатність кожної компанії залежить від того, наскільки добре вона управляє своїми унікальними ризиками. Від виявлення й оцінювання – до мінімізації та контролю загроз для компанії. Ці загрози можуть бути пов’язані з фінансовою невизначеністю, юридичними зобов’язаннями, управлінням, нещасними випадками, неправомірними діями конкурентів чи державних органів.

В Україні специфічне бізнес-середовище: дії як гравців на ринку, так і контролюючих органів непередбачувані. Конкурентні війни й недобросовісне співробітництво загалом залишаються одними з головних «трендів» сезону. Віднедавна до погроз високого рівня складності ми відносимо кримінальні провадження щодо іноземного бізнесу в Україні. У рамках таких проваджень дуже часто відбувається повне блокування бізнес-діяльності компанії – з арештами рахунків, активів і забороною здійснювати будь-які фінансові операції.

А останнім часом – після скасування мораторію на проведення перевірок – активізувалися перевіряючі органи. Що актуалізує додаткові бізнес- і фінансові ризики, пов’язані з блокуванням господарської діяльності або значними донарахуваннями у вигляді податків, зборів, штрафів, анулюванням ліцензій, дозволів і так далі.

Іншими словами, ризики для бізнесу в Україні великі і, напевно, специфічні саме для нашої країни. Основним як був, так і залишається ризик збереження активів і бізнесу загалом. Тому стратегія з управління ризиками повинна бути невід’ємною частиною будь-якого управлінського, юридичного або бізнес-рішення в нашій країні. А захист активів, комерційної інформації, інтелектуальної власності, фінансової звітності – першочерговим завданням для будь-якого бізнесу в Україні.

Управління ризиками: як закріпити в стратегії компанії?

Процес управління ризиками, як і будь-яка інша політика компанії, повинен бути прописаний у процедурах і правилах компанії – тільки тоді він стане обов’язковим для співробітників. Щоб політики і процедури не стали «папірцями в архіві документів», необхідно, крім їх розробки і затвердження, провести процес імплементації нової моделі. Успіх цього найбільше залежить від керівника. Одним достатньо тільки розробити процес на папері, а інші докладають зусиль, щоб нова система «прижилася» і стала нормою. Саме процес імплементації іноді є найбільш болючим і тривалим. Бо необхідно, щоб кожен співробітник зрозумів у деталях, як змінюється його функціонал, як змінюються процедури ухвалення рішень. Для цього необхідно проводити навчання персоналу: розповідати, показувати, роз’яснювати.

Оскільки загальна кількість ризиків величезна – від безпеки на робочому місці й до комп’ютерної загрози – то для кожного виду ризиків розробляється своя процедура і протокол. Це загальні норми: які види рішень і в яких випадках повинні бути прийняті з урахуванням виявлених ризиків, хто виявляє і здійснює оцінювання ризиків (внутрішній або зовнішній радник) і так далі. Усе це – процедурні моменти, які мають бути налагоджені в компанії, без них не існуватиме сам процес виявлення ризиків. Ми у своїй практиці здебільшого займаємося бізнес- і репутаційними ризиками. Для України це найактуальніші види.

А загалом, наша компанія працює з такими ризиками:

 • Бізнес-ризики.
 • Інвестиційні.
 • Фінансові.
 • Репутаційні.
 • Юридичні.

Стратегія управління ризиками: найважливіше

Єдиної універсальної стратегії для будь-яких видів бізнес-ризиків не існує. Стратегія управління ризиком розробляється під конкретний випадок, а інструменти й способи мінімізації ризиків для кожної ситуації будуть різні.

Стратегія управління ризиками складається з декількох стадій. Так, надаючи допомогу клієнтам, ми визначаємо наступні стадії управління ризиками:

 • моделювання і виявлення існуючих і / або можливих ризиків;
 • аналіз і оцінювання ризиків;
 • підбір необхідних інструментів для управління ризиками;
 • побудова стратегії мінімізації ризиків;
 • імплементація і реалізація розробленої стратегії з мінімізації ризиків.

Фінальною стадією є оцінювання досягнутих результатів і коригування ризик-стратегії.

Усі ці елементи створюють стратегію щодо зниження унікальних ризиків компанії.

На першій стадії ми не тільки виявляємо існуючі ризики для компанії, а й моделюємо можливі майбутні ризики, які можуть виникнути внаслідок ухваленого того чи іншого рішення. Після виявлення або моделювання можливих ризиків ми переходимо до стадії аналізу.

Аналіз ризиків виявляє загрози й визначає слабкі місця компанії. Це процес, який базується на фактах і включає в себе:

 • характеристику активів;
 • визначення загроз і слабких сторін компанії;
 • аналіз контролю і бізнес-рішень;
 • визначення ймовірності настання тих чи інших наслідків;
 • визначення ступеня ризику;
 • інші.

У результаті аналізу ризиків компанія або її керівник отримує перелік активів, які перебувають у зоні ризику, види ризиків, з якими стикається компанія, і аналіз того, що компанія повинна робити для зміцнення своїх слабких місць.

Лайфхак з практики бізнесу

Украй важливо, щоб аналіз і оцінювання ризику були обов’язковими елементами практично будь-якого бізнес чи управлінського рішення для кожної компанії в Україні. Оцінювання ризику – це систематичний процес оцінювання актуальних способів контролю і їх відповідності потенційним операційним і репутаційним загрозам, виявленим при аналізі ризиків. Оцінювання ризиків має включати: збір інформації і даних, виявлення ризиків, оцінку значущості та вірогідності ризику, створення плану управління ризиками, а потім його реалізацію.

Будь-який план з управління ризиками нічого не дасть, якщо він не задокументований у політиці і процедурах вашої компанії. Ми твердо віримо, що коли щось не записано, його не існує. Внутрішня політика та процедури повинні визначати, як ви знижуєте виявлені ризики, а потім вони мають бути донесені всім співробітникам з метою імплементації в бізнес-процеси.

Захист бізнесу від ризиків 2019-го в Україні. Найважливіші рекомендації

Основні фактори ризику 2019 року в Україні – це вибори Президента й Верховної Ради. І як наслідок – можливі тотальні зміни в усіх сферах: від зміни політичних гравців – до повної зміни вектора розвитку держави загалом.

Рекомендація № 1. Управління ризиками стане важливою конкурентною перевагою.

Ми стверджували й далі стверджуватимемо, що успішним буде той бізнес, який використовуватиме управління ризиками незалежно від розстановки політичних сил у державі. Система управління ризиками, інтегрована в процедури прийняття бізнес-рішень – це реальна конкурентна перевага. У всьому світі компанії приймають певні ризики, але використання нових бізнес-можливостей і моделей дає можливість уникнути невиправданих ризиків, особливо ж якщо йдеться про нові країни та ринки. Нинішні реалії – ринок для сильних гравців, а ризик – це частина гри. І ті компанії, які приймають ризики як частину бізнес-процесу, завжди будуть попереду. Проблем у таких компаній буде в рази менше, ніж у тих, які звикли працювати по-старому.

Наведу приклад: керівнику компанії необхідно ухвалити рішення й затвердити стратегію щодо захисту активів чи репутації. У більшості компаній рішення ухвалюється на підставі рекомендацій відповідного департаменту, зазвичай юридичного, безпеки чи PR – тобто того, у компетенції якого перебуває дана сфера діяльності компанії. Рішення, які пропонують окремі департаменти, за своєю суттю є правильними, але часто обмеженими вузькопрофільною сферою. Водночас будь-яке важливе бізнес-рішення матиме наслідки для більше, ніж однієї, сфери діяльності компанії. Наприклад, ухвалення банком рішення про спір із клієнтом з юридичної і фінансової позиції може бути правильним. Але з позицій репутації та захисту бізнесу від втрати ліцензії – може бути абсолютно помилковим. Крім того, дуже часто як керівники компаній, так і начальники відповідних департаментів навіть не бачать причинно-наслідкового зв’язку між ухваленням рішень і їхніми наслідками. Особливо якщо наслідки для компанії настають не в тій сфері, якої стосувалося ухвалене рішення.

Рекомендація № 2: Подумайте про звуження горизонту планування

Вибори, можлива зміна політичних гравців, керівників державних і правоохоронних органів, скасування мораторію на проведення перевірок порушать довгострокове стратегічне планування компаній.

Рекомендація № 3: Своєчасне та оперативне реагування на інциденти / конфлікти стане пріоритетом для бізнесу.

2018 року атаки на бізнес не були рідкістю. Траплялися й зупинки господарської діяльності через накладення арештів на рахунки та активи, і вилучення первинних документів та даних під час обшуків й інших слідчих дій. На жаль, ці дії не тільки вплинули на репутацію й фінансові показники залучених у них компаній, а й загалом відбилися на кліматі для ведення бізнесу в Україні. Усі гучні кейси й конфлікти, які виникали в Україні за останні роки, підштовхують бізнес до розуміння того, що в кожної компанії має бути сильний план управління ризиками та виходу з кризових ситуацій. Оперативне і своєчасне реагування компанії на інциденти / конфлікти, незалежно від їх джерел, має входити в межі основних бізнес-функцій.

2019 року управління інцидентом / конфліктом стане основною і фундаментальною потребою бізнесу в Україні.

Prev Next