Становлення корпоративного управління в Україні

Становлення корпоративного управління в Україні

01.02.2017 Аналітика Новости

Відповідно до даних Державної служби статистики на 1 січня 2017 в Україні зареєстровано 15 тисяч 206 акціонерних товариств, з них публічних акціонерних товариств – 3 тисячі 122 товариства. Незважаючи на 25-річний ювілей української державності, лише нещодавно національний бізнес почав переосмислювати систему управління та ефективного впровадження світового досвіду корпоративного управління. Щоправда, це явище в Україні настільки молоде, що не всі розуміють того, що створення корпорацій не тотожне появі ефективної системи корпоративного управління.

Корпоративне управління — це система правил, методів та процедур, завдяки яким відбувається управління компанією та система взаємовідносин між усіма зацікавленими сторонами корпорації. Метою ефективного корпоративного управління має бути досягнення оптимального балансу інтересів усіх сторін: акціонерів, менеджменту, клієнтів, постачальників, фінансистів, держави та суспільства. Корпоративне управління охоплює практично усі сфери – від планів дії та внутрішнього контролю до оцінювання ефективності виробництва та розкриття інформації. Рівень досконалості цієї системи показує інвестору та суспільству ефективність та перспективи компанії, а отже, — її потенціал на відповідному ринку. Її ж розбалансованість або неправильне оцінювання ризиків призводить до неефективної роботи компанії або зменшення періоду ефективної діяльності, розквіту тощо.

Як зароджувалось корпоративне управління

Історію української корпоратизації можна умовно розділити на два періоди: до-Радянську та після-Радянську. В найбільших містах України, що входила до складу Російської Імперії, у кінці IX та у перше десятиріччя XX століть функціонували великі та потужні корпоративні підприємства та досить багато малих, але ефективних товариств. За рівнем концентрації
промислового виробництва Україна займала одне з перших місць у світі. На великих підприємствах тоді працювало понад 44 % усіх робітників (у США – 33 %). Такий стан справ сприяв процесу монополізації, яка і розпочалася у окремих галузях вітчизняної економіки.

Могутні синдикати мали величезні потужності виробництв. Наприклад, один з таких синдикатів «Продуголь», який був утворений у 1904, об’єднував у
собі 18 акціонерних товариств та контролював 75 % видобутку кам’яного вугілля у Донецькому басейні. Але рівно століття тому відомі події, що сколихнули тодішню Імперію, на довгі роки заморозили історію української корпоратизації. Значну частину підприємств було ліквідовано, а їхнє майно націоналізували. Акціонерні товариства за участю держави та жорстким її контролем збереглись лише у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Остання спроба формувати акціонерні відносини у рамках державного сектору була здійснена шляхом випуску акцій трудового колективу і акцій підприємства, відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР «Про випуск підприємствами й організаціями цінних паперів у жовтні
1988». З огляду на те, що значного поширення цей випуск не отримав, у 1992 він був припинений.

Формування нової історії

Новітня історія корпоративного управління почалася після отримання країною Незалежності та прийняття Закону України «Про господарські товариства». Він визначив акціонерні товариства як самостійну форму та закріпив правові основи їх створення та функціонування. Але корпоративні відносини, які впроваджувалися у той час, були вкрай недосконалими: позбавлення прав «дрібних» акціонерів, схеми перетворення ВАТ у ЗАТ за зацікавленістю менеджменту корпорацій, множинні реєстри акціонерів та рейдерські атаки. Окремою серйозною проблемою була корпоратизація приватизованих підприємств, яка тривала протягом довгих років і засвідчила свою досить низьку ефективність. У 2008, з прийняттям
Закону України «Про акціонерні товариства», розпочався новий етап історії корпоратизації вітчизняного виробництва. Цей нормативний акт став результатом боротьби, старань та надзвичайних зусиль широкого кола професіоналів, у тому числі – іноземних.

Дослідження системи корпоративного управління, проведеного KPMG у вересні 2013, показало, що більш-менш ефективно сформовані системи корпоративного управління насправді почали з’являтись ще до прийняття Закону — у 2005. А після його прийняття кількість компаній, які почали застосовувати такі інструменти, підскочила у десять разів. Крім
того, у 2014. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила нову редакцію стратегічно важливого документа — Принципи корпоративного управління. Він не лише систематизував статус та механізми реалізації положень корпоративного управління, але й узагальнив світові тенденції розвитку у цій сфері, оскільки був створений на базі Принципів корпоративного управління ОЕСР. Прийнято вважати, що саме цей документ узагальнює глобальне бачення складових ефективного корпоративного управління.

Та не дивлячись на прийняття досить широкої нормативної бази, багато проблем все ще не вирішено. Корпоративне управління в цілому залишилось на досить невисокому рівні. Серед найважливіших проблем та завдань для його вдосконалення можна виділити такі:

 • низький рівень захисту прав акціонерів,
 • проблеми розкриття інформації та проблеми прозорості діяльності загалом,
 • вирішення проблем корпоративного управління на державних підприємствах,
 • поступове звуження обсягів фондового ринку та все більше скорочення кількості компаній, які можуть пройти лістинг на біржі через усе більшу жорсткість вимог до таких компаній,
 • відсутність нормативного закріплення обов’язкової посади корпоративного секретаря,
 • невміння та небажання менеджменту корпорацій враховувати інтереси та оцінювати вплив стейкхолдерів (як внутрішніх, так і зовнішніх),
 • відсутність збалансованої системи управління ризиками, все ще недосконале законодавство та державне регулювання.

Практичне впровадження системи

Щодо практичного впровадження корпоративного управління, показовим по ситуації, що склалась в Україні може слугувати дослідження Рейтингового агентства «IBI-Rating» у березні-квітні 2016 серед комерційних банків України. Дослідження показало (11 учасників), що загалом посилення регуляторних вимог сприяло покращенню корпоративного управління у банківській системі. Попри це, далеко не всі банки спираються на прогресивні принципи корпоративного управління, а багатьма банками виконуються лише обов’язкові вимоги законодавства у цій сфері, а рекомендації та світовий досвід втілюються лише небагатьма та частково. Виявилось, що середньозважений рівень відповідності банків прогресивним міжнародним та українським принципам корпоративного управління та досвіду впровадження новацій у цій сфері досить низький та вказує на наявність значного ризику акціонерів, інвесторів та стейкхолдерів.

В цілому позитивним є те, що відсоток компаній, які успішно впровадили у себе систему корпоративного управління, невпинно зростає. Ще до обов’язкового закріплення посади корпоративного секретаря/директора багато компаній вводять таку посаду як обов’язкову. Рейтингове агентство «IBI-Rating» у 2016 провело дослідження, в рамках якого проаналізовані показники корпоративного управління 55 компаній, акції яких торгуються на міжнародних та українських фондових біржах: 12 компаній, акції яких торгуються на міжнародних фондових біржах, та 43 компанії, акції яких торгуються на українських фондових біржах. За результатами дослідження було визначено їх рейтинги за рівнем корпоративного управління.

Серед компаній, акції яких торгуються на міжнародних площадках, у першій п’ятірці з найвищим рейтингом були: «Astarta Holding N.V», «Kernel Holding S.A.», «Industrial Milk Company», «Ovostar Union», «Cadogan Petroleum».

Серед компаній, акції яких торгуються на українських площадках, до першої п’ятірки ввійшли: «Укртелеком», «Концерн Галнафтогаз», «Фармак», «Київенерго», «Центренерго».

Нині держава лобіює прийняття Закону «Про корпоративне управління», який має реформувати, а дефакто – впровадити систему ефективного корпоративного управління на усіх видах державних підприємств.

Нині держава лобіює прийняття Закону «Про корпоративне управління», який має реформувати, а де-факто – впровадити систему ефективного корпоративного управління на усіх видах державних підприємств. Також, важливою новацією стало прийняття у першому читанні двох законопроектів, які стосуються реформи корпоративного управління.
Перший законопроект щодо механізмів squeeze-out та sell-out дозволить акціонерним товариствам скоротити витрати, пов‘язані з виконання вимог щодо публічності, зменшити обсяг звітності, послабити регуляцію, отримати більше можливостей захиститись від рейдерства та знизити загрози корпоративного шантажу. Міноритарні акціонери завдяки законопроекту отримають можливість без додаткових витрат на листування з товариством та відкриття рахунку в цінних паперах скористатися процедурою sell-out та отримати за свої цінні папери ринкову ціну і вийти зі складу акціонерів товариства. Другим є законопроект, що удосконалить механізми корпоративного управління, надасть гнучкість в структуризації правовідносин емітента та інвестора, сприятиме більш безпечному залученню інвестицій, тощо. Кожен інвестор матиме гарантію в будь-який момент вийти з бізнесу, забрати свою інвестицію та прибуток на неї.

Другие статьи на эту тему

 • Amazon приобрела стартап автономного вождения Zoox
  Новости

  Amazon приобрела стартап автономного вождения Zoox

  Акции Amazon, выросшие на 45,7% с начала года, увеличились на 2,24% в пятницу после сообщения о приобретении шестилетнего калифорнийского стартапа Zoox. Слухи о приобретении появились в прошлом месяце, СМИ указали на привлечение руководством Zoox инвестиционного банка Qatalyst Partners для помощи в поиске потенциального покупателя. Компании не раскрыли суммы сделки, но, предполагается, что покупка обошлась Amazon […]

 • Samsung запустит дебетовую карту Samsung Pay этим летом
  Новости

  Samsung запустит дебетовую карту Samsung Pay этим летом

  Техногигант Samsung планирует выпустить дебетовую карту Samsung Pay летом 2020 года. Об этом компания объявила пятницу, 8 мая.Samsung запустит карту, которая будет поддерживаться счетом управления денежными средствами, в партнерстве с личной финансовой компанией SoFi.В компании также разрабатывают «мобильную первую платформу управления деньгами». Но пока никаких подробностей об этом представители компании не сообщают, но обещают, то […]

 • Facebook и Google разрешили сотрудникам работать удаленно до конца года
  Новости

  Facebook и Google разрешили сотрудникам работать удаленно до конца года

  Компании Facebook и Google объявили о планах возобновления работы своих офисов в ближайшее время. Однако те сотрудники, которым пока удобнее работать удаленно, смогут так работать и дальше.Google намеревалась сохранить режим работы из дома до 1 июня. Теперь же компания решила продлить его еще на семь месяцев. Об этом объявил глава компании Сундар Пичаи. По его […]

 • Ford планирует 18 мая возобновить производства на своих заводах в Северной Америке
  Новости

  Ford планирует 18 мая возобновить производства на своих заводах в Северной Америке

  Американский автоконцерн Ford начнет поэтапное возобновление работы заводов в Северной Америке с 18 мая с повышенным соблюдением мер безопасности, сообщает компания в релизе.Ford планирует вернуть некоторых членов команды, которые не могут выполнять работу удаленно, в обычный режим с 18 мая. В их числе около 12 тысяч сотрудников в Северной Америке. Заводы Ford, ранее работавшие в […]

 • Диснейленд распродал билеты на открытие
  Новости

  Диснейленд распродал билеты на открытие

  Открытие Шанхайского Диснейленда знаменует собой шаг к восстановлению Disney после глобального кризиса в области здравоохранения.Шанхайский Диснейленд первым из парков Walt Disney Co. был закрыт 25 января, когда коронавирус начал распространяться за пределы города Ухань.Распродажа билетов на открытие Шанхайский Диснейленд была подтверждена на веб-сайте Shanghai Disney Resort. Стоимость билетов на начальном этапе открытия — 56 долларов […]

 • Tesla возобновила работу завода в США
  Новости

  Tesla возобновила работу завода в США

  Американский производитель электромобилей Tesla открыла свой автомобильный завод в США 8 мая.При этом сотрудники, которым тревожно возвращаться на работу, не обязаны этого делать.Производство на заводе во Фримонте, штат Калифорния, было остановлено с 23 марта из-за ограничений в связи с распространением коронавируса. Блумберг отмечает, что губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом ранее в четверг разрешил производствам в некоторых […]

 • Microsoft инвестирует $1,5 млрд в цифровое развитие Италии
  Новости

  Microsoft инвестирует $1,5 млрд в цифровое развитие Италии

  Корпорация Microsoft анонсировала пятилетний инвестиционный план, в рамках которого будет выделено $1,5 млрд для помощи Италии в ускорении цифрового развития. Кроме того, компания построит свой первый дата-центр в стране, расширит партнерство с поставщиком почтовых услуг Poste Italiane, предоставит доступ к AI-хабам и программам малому и среднему бизнесу.В сообщении Microsoft сказано о том, что компания намерена […]

 • Украина выплатила $4 млрд долгов с начала года
  Новости

  Украина выплатила $4 млрд долгов с начала года

  За четыре месяца 2020 года Украина выплатила по госдолгу около 71,3 млрд грн (81,8% плана), по обслуживанию — 41,1 млрд грн (94,2% плана), сообщает Минфин во вторник, 5 мая.По предварительным данным, в январе-апреле бюджет сведен с дефицитом 23,5 млрд грн, в том числе по общему фонду дефицит составил 33 мрд грн.За этот период заимствования в […]

Читайте также

Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Евроинтеграция как оправдание: “Укрзализныцю” обвинили в лоббировании интересов польских производителей

Антимонопольный комитет Украины обязал государственное предприятие “Укрзализныця” внести изменения в тендерную документацию на приобретение шести поездов для осуществления региональных перевозок. Такая информация поступила от государственного уполномоченного АМКУ Агии Загребельской. В соответствии с сообщением, которое представитель украинского ведомства оставила на своей странице в социальной сети, стоимость тендера, объявленного “Укрзализныцей” 7-го марта нынешнего года, составляет 1, 062 […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Саудовская Аравия и новые инвестиции — 200 миллионов

Саудовская Аравия приняла новое решение по поводу будущих капиталовложений. Глава саудовского министерства энергетики сообщил, что планирует инвестировать 200 миллионов долларов США в солнечную энергетику. Также Абдуррахман бен Мухаммед Абдулькарим во время конференции, которая была посвящена вопросам энергетики, представил участникам форума энергетическую стратегию Саудовской Аравии на ближайшие 10 лет. В ней прописана работа над совершенствованием нефтедобывающей […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Саудовская Аравия стала интересной с точки зрения инвестирования

Руководитель инвестиционного подразделения банка Citigroup на Ближнем Востоке Омар Иктидар в интервью агентству Bloomberg рассказал о том, что специалисты банка полагают план реорганизации саудовской экономики очень удачным. По мнению специалистов, избавление Саудовской Аравии от нефтяной зависимости может со временем гарантировать банкам, инвестировавшим в ее проекты, просто «фантастическую прибыль». Инвесторы уже начинают пересматривать свое отношение к […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Трамп объявил Китаю о новых пошлинах

Президент США неожиданно заявил о новых пошлинах на китайские товары. Американские и азиатские торговые площадки в ответ на эти новости начали падать. В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября Соединенные Штаты вводят пошлины в 10% на товары из Китая общей стоимостью в $ 300 млрд. Новыми пошлинами будут облагаться смартфоны, одежда, […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Apple предоставит более 10 млн медицинских масок США и европейским странам

Компания Apple предоставит более 10 млн медицинских масок США и европейским странам, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса, сообщил в своем Twitter генеральный директор компании Тим Кук.rnrn«Я с гордостью сообщаю, что у нас есть возможность выделить 10 млн масок Соединенным Штатам и еще несколько миллионов — наиболее пострадавшим регионам Европы. Наша команда сейчас работает над тем, […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

JPMorgan Chase сообщил о резком снижении прибыли в трех из четырех основных подразделений банка

Сегодня JPMorgan Chase опубликовал свои финансовые результаты за первые три месяца 2020 года.Комментируя отчет, генеральный директор банка Джейми Даймон заявил: «JPMorgan Chase хорошо себя зарекомендовал в очень жесткой и уникальной операционной среде. В первом квартале базовые результаты компании были чрезвычайно хорошими, однако, учитывая вероятность довольно серьезного спада, необходимо было создать кредитные резервы в размере $6,8 […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Миллиардеру Карлосу Слиму выгодна победа левых на выборах в Мексике

Миллиардер Карлос Слим раскритиковал нынешнего президента Мексики, который недавно сказал, что он «обеспокоен» тем, что может сделать кандидат в президенты от левых Андрес Мануэль Лопес Обрадор, если будет избран. Победа Лопеса Обрадора, который является однозначным лидером в большинстве опросов до голосования 1 июля, может обеспечить потенциал для процветания Слима, особенно в отношении его телекоммуникационной империи […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

В работе Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram, что позволяет обмениваться сообщениями, зафиксирован сбой, коснувшийся 70 тысяч пользователей. Telegram сообщил о проблемах с сервером, из-за которых пользователи временно могут «видеть свою учетную запись как удаленную». В сообщении в Twitter говорится, что сбой мог затронуть до 70 тысяч человек. «Данные не будут утеряны, все скоро вернется в норму. Приносим извинения […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Uber массово увольняет сотрудников из-за резонансного расследования

Американский сервис для заказа такси Uber оказался в центре очередного скандала. В течение последних месяцев компанию успели обвинить в краже технологий для автомобилей на автономном управлении у корпорации Google и использовании незаконного программного обеспечения, позволяющего избегать контроля со стороны правоохранительных органов. На этот раз популярном во всем мире сервису приписывают сексизм. Такая информация поступила от […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Антимонопольный комитет заступился за Виктора Пинчука

Антимонопольный комитет порекомендовал ПАО “Укргаздобыча” прекратить дискриминировать украинских производителей труб на своих закупках. Соответствующие рекомендации АМКУ носят обязательный характер — в течение 30 дней с момента их получения госкомпания должна отчитаться о результатах их рассмотрения, передают Наші гроші. В частности, АМКУ обязал “Укргаздобыча” прдпринять меры по недопущению в будущем установления при закупке работ или услуг […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Gucci откроет два флагманских магазина на платформе китайской Alibaba

Модный дом Gucci откроет два флагманских магазина на люксовой онлайн-платформе для шопинга Tmall Luxury Pavilion китайской компании Alibaba, сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление сторон сделки. Это решение подчеркивает важность китайского рынка для элитных брендов, стремящихся остановить падение выручки на фоне пандемии коронавируса, отмечает агентство. Платформа Tmall Luxury Pavilion была создана в 2017 году, […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Відшкодування ПДВ в Україні не задовольняють Європейський суд з прав людини

Нинішня судова практика у питаннях, пов’язаних з ПДВ, не є задовільною, що підтверджується вироками Європейського суду з прав людини. Про це розповів заступник голови Київського окружного адміністративного суду Віталій Щавінський. Змінився порядок відшкодування ПДВ — тепер для відшкодування формується реєстр, у зв’язку з чим виникла проблема: підприємство має судове рішення, але повернути кошти фактично не […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Компания Auchan понесла в первом полугодии убытки в размере € 1,5 млрд

Компания приняла план мер по нормализации ситуации, предусматривающий избавление от убыточных структур. Корпорация Auchan, один из крупнейших в мире операторов розничных сетей, понесла в первом полугодии убытки в € 1,5 млрд. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении руководства компании. По причине получения недостаточного дохода компания вынуждена была продать ряд своих структур в Италии […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Xiaomi привлекает молодых арт-художников для дизайна новой линейки смартфонов

Xiaomi привлекает молодых дизайнеров, для оформления новой линейки телефонов, целевая аудитория которых молодежь. Преимуществами смартфонов Mi CC должны стать качественные селфи, а также фотографии с обеих камер. Таким смартфоном Xiaomi пытается выбить ветку первенства из рук своего основного конкурента — Samsung. Читайте также: Гендиректор Xiaomi получил премию в миллиард долларов Следите за нашим телеграм каналом: […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Комитет Европарламента поддерживает ужесточение норм авторского права в ЕС

Google, Facebook, Microsoft и другие высокотехнологичные гиганты могут столкнуться с большими ограничениями на рынке после того, как в среду парламентский комитет Европейского парламента проголосовал за более жесткие правила в отношении защиты авторских прав. Новые нормы авторского права, предложенные Европейской комиссией два года назад, призваны учитывать растущую роль онлайн-платформ, вынуждая их делиться доходами с издателями и […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com