Становлення корпоративного управління в Україні

Становлення корпоративного управління в Україні

01.02.2017 Аналітика Новости

Відповідно до даних Державної служби статистики на 1 січня 2017 в Україні зареєстровано 15 тисяч 206 акціонерних товариств, з них публічних акціонерних товариств – 3 тисячі 122 товариства. Незважаючи на 25-річний ювілей української державності, лише нещодавно національний бізнес почав переосмислювати систему управління та ефективного впровадження світового досвіду корпоративного управління. Щоправда, це явище в Україні настільки молоде, що не всі розуміють того, що створення корпорацій не тотожне появі ефективної системи корпоративного управління.

Корпоративне управління — це система правил, методів та процедур, завдяки яким відбувається управління компанією та система взаємовідносин між усіма зацікавленими сторонами корпорації. Метою ефективного корпоративного управління має бути досягнення оптимального балансу інтересів усіх сторін: акціонерів, менеджменту, клієнтів, постачальників, фінансистів, держави та суспільства. Корпоративне управління охоплює практично усі сфери – від планів дії та внутрішнього контролю до оцінювання ефективності виробництва та розкриття інформації. Рівень досконалості цієї системи показує інвестору та суспільству ефективність та перспективи компанії, а отже, — її потенціал на відповідному ринку. Її ж розбалансованість або неправильне оцінювання ризиків призводить до неефективної роботи компанії або зменшення періоду ефективної діяльності, розквіту тощо.

Як зароджувалось корпоративне управління

Історію української корпоратизації можна умовно розділити на два періоди: до-Радянську та після-Радянську. В найбільших містах України, що входила до складу Російської Імперії, у кінці IX та у перше десятиріччя XX століть функціонували великі та потужні корпоративні підприємства та досить багато малих, але ефективних товариств. За рівнем концентрації
промислового виробництва Україна займала одне з перших місць у світі. На великих підприємствах тоді працювало понад 44 % усіх робітників (у США – 33 %). Такий стан справ сприяв процесу монополізації, яка і розпочалася у окремих галузях вітчизняної економіки.

Могутні синдикати мали величезні потужності виробництв. Наприклад, один з таких синдикатів «Продуголь», який був утворений у 1904, об’єднував у
собі 18 акціонерних товариств та контролював 75 % видобутку кам’яного вугілля у Донецькому басейні. Але рівно століття тому відомі події, що сколихнули тодішню Імперію, на довгі роки заморозили історію української корпоратизації. Значну частину підприємств було ліквідовано, а їхнє майно націоналізували. Акціонерні товариства за участю держави та жорстким її контролем збереглись лише у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Остання спроба формувати акціонерні відносини у рамках державного сектору була здійснена шляхом випуску акцій трудового колективу і акцій підприємства, відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР «Про випуск підприємствами й організаціями цінних паперів у жовтні
1988». З огляду на те, що значного поширення цей випуск не отримав, у 1992 він був припинений.

Формування нової історії

Новітня історія корпоративного управління почалася після отримання країною Незалежності та прийняття Закону України «Про господарські товариства». Він визначив акціонерні товариства як самостійну форму та закріпив правові основи їх створення та функціонування. Але корпоративні відносини, які впроваджувалися у той час, були вкрай недосконалими: позбавлення прав «дрібних» акціонерів, схеми перетворення ВАТ у ЗАТ за зацікавленістю менеджменту корпорацій, множинні реєстри акціонерів та рейдерські атаки. Окремою серйозною проблемою була корпоратизація приватизованих підприємств, яка тривала протягом довгих років і засвідчила свою досить низьку ефективність. У 2008, з прийняттям
Закону України «Про акціонерні товариства», розпочався новий етап історії корпоратизації вітчизняного виробництва. Цей нормативний акт став результатом боротьби, старань та надзвичайних зусиль широкого кола професіоналів, у тому числі – іноземних.

Дослідження системи корпоративного управління, проведеного KPMG у вересні 2013, показало, що більш-менш ефективно сформовані системи корпоративного управління насправді почали з’являтись ще до прийняття Закону — у 2005. А після його прийняття кількість компаній, які почали застосовувати такі інструменти, підскочила у десять разів. Крім
того, у 2014. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила нову редакцію стратегічно важливого документа — Принципи корпоративного управління. Він не лише систематизував статус та механізми реалізації положень корпоративного управління, але й узагальнив світові тенденції розвитку у цій сфері, оскільки був створений на базі Принципів корпоративного управління ОЕСР. Прийнято вважати, що саме цей документ узагальнює глобальне бачення складових ефективного корпоративного управління.

Та не дивлячись на прийняття досить широкої нормативної бази, багато проблем все ще не вирішено. Корпоративне управління в цілому залишилось на досить невисокому рівні. Серед найважливіших проблем та завдань для його вдосконалення можна виділити такі:

 • низький рівень захисту прав акціонерів,
 • проблеми розкриття інформації та проблеми прозорості діяльності загалом,
 • вирішення проблем корпоративного управління на державних підприємствах,
 • поступове звуження обсягів фондового ринку та все більше скорочення кількості компаній, які можуть пройти лістинг на біржі через усе більшу жорсткість вимог до таких компаній,
 • відсутність нормативного закріплення обов’язкової посади корпоративного секретаря,
 • невміння та небажання менеджменту корпорацій враховувати інтереси та оцінювати вплив стейкхолдерів (як внутрішніх, так і зовнішніх),
 • відсутність збалансованої системи управління ризиками, все ще недосконале законодавство та державне регулювання.

Практичне впровадження системи

Щодо практичного впровадження корпоративного управління, показовим по ситуації, що склалась в Україні може слугувати дослідження Рейтингового агентства «IBI-Rating» у березні-квітні 2016 серед комерційних банків України. Дослідження показало (11 учасників), що загалом посилення регуляторних вимог сприяло покращенню корпоративного управління у банківській системі. Попри це, далеко не всі банки спираються на прогресивні принципи корпоративного управління, а багатьма банками виконуються лише обов’язкові вимоги законодавства у цій сфері, а рекомендації та світовий досвід втілюються лише небагатьма та частково. Виявилось, що середньозважений рівень відповідності банків прогресивним міжнародним та українським принципам корпоративного управління та досвіду впровадження новацій у цій сфері досить низький та вказує на наявність значного ризику акціонерів, інвесторів та стейкхолдерів.

В цілому позитивним є те, що відсоток компаній, які успішно впровадили у себе систему корпоративного управління, невпинно зростає. Ще до обов’язкового закріплення посади корпоративного секретаря/директора багато компаній вводять таку посаду як обов’язкову. Рейтингове агентство «IBI-Rating» у 2016 провело дослідження, в рамках якого проаналізовані показники корпоративного управління 55 компаній, акції яких торгуються на міжнародних та українських фондових біржах: 12 компаній, акції яких торгуються на міжнародних фондових біржах, та 43 компанії, акції яких торгуються на українських фондових біржах. За результатами дослідження було визначено їх рейтинги за рівнем корпоративного управління.

Серед компаній, акції яких торгуються на міжнародних площадках, у першій п’ятірці з найвищим рейтингом були: «Astarta Holding N.V», «Kernel Holding S.A.», «Industrial Milk Company», «Ovostar Union», «Cadogan Petroleum».

Серед компаній, акції яких торгуються на українських площадках, до першої п’ятірки ввійшли: «Укртелеком», «Концерн Галнафтогаз», «Фармак», «Київенерго», «Центренерго».

Нині держава лобіює прийняття Закону «Про корпоративне управління», який має реформувати, а дефакто – впровадити систему ефективного корпоративного управління на усіх видах державних підприємств.

Нині держава лобіює прийняття Закону «Про корпоративне управління», який має реформувати, а де-факто – впровадити систему ефективного корпоративного управління на усіх видах державних підприємств. Також, важливою новацією стало прийняття у першому читанні двох законопроектів, які стосуються реформи корпоративного управління.
Перший законопроект щодо механізмів squeeze-out та sell-out дозволить акціонерним товариствам скоротити витрати, пов‘язані з виконання вимог щодо публічності, зменшити обсяг звітності, послабити регуляцію, отримати більше можливостей захиститись від рейдерства та знизити загрози корпоративного шантажу. Міноритарні акціонери завдяки законопроекту отримають можливість без додаткових витрат на листування з товариством та відкриття рахунку в цінних паперах скористатися процедурою sell-out та отримати за свої цінні папери ринкову ціну і вийти зі складу акціонерів товариства. Другим є законопроект, що удосконалить механізми корпоративного управління, надасть гнучкість в структуризації правовідносин емітента та інвестора, сприятиме більш безпечному залученню інвестицій, тощо. Кожен інвестор матиме гарантію в будь-який момент вийти з бізнесу, забрати свою інвестицію та прибуток на неї.

Другие статьи на эту тему

 • Amazon приобрела стартап автономного вождения Zoox
  Новости

  Amazon приобрела стартап автономного вождения Zoox

  Акции Amazon, выросшие на 45,7% с начала года, увеличились на 2,24% в пятницу после сообщения о приобретении шестилетнего калифорнийского стартапа Zoox. Слухи о приобретении появились в прошлом месяце, СМИ указали на привлечение руководством Zoox инвестиционного банка Qatalyst Partners для помощи в поиске потенциального покупателя. Компании не раскрыли суммы сделки, но, предполагается, что покупка обошлась Amazon […]

 • Samsung запустит дебетовую карту Samsung Pay этим летом
  Новости

  Samsung запустит дебетовую карту Samsung Pay этим летом

  Техногигант Samsung планирует выпустить дебетовую карту Samsung Pay летом 2020 года. Об этом компания объявила пятницу, 8 мая.Samsung запустит карту, которая будет поддерживаться счетом управления денежными средствами, в партнерстве с личной финансовой компанией SoFi.В компании также разрабатывают «мобильную первую платформу управления деньгами». Но пока никаких подробностей об этом представители компании не сообщают, но обещают, то […]

 • Facebook и Google разрешили сотрудникам работать удаленно до конца года
  Новости

  Facebook и Google разрешили сотрудникам работать удаленно до конца года

  Компании Facebook и Google объявили о планах возобновления работы своих офисов в ближайшее время. Однако те сотрудники, которым пока удобнее работать удаленно, смогут так работать и дальше.Google намеревалась сохранить режим работы из дома до 1 июня. Теперь же компания решила продлить его еще на семь месяцев. Об этом объявил глава компании Сундар Пичаи. По его […]

 • Ford планирует 18 мая возобновить производства на своих заводах в Северной Америке
  Новости

  Ford планирует 18 мая возобновить производства на своих заводах в Северной Америке

  Американский автоконцерн Ford начнет поэтапное возобновление работы заводов в Северной Америке с 18 мая с повышенным соблюдением мер безопасности, сообщает компания в релизе.Ford планирует вернуть некоторых членов команды, которые не могут выполнять работу удаленно, в обычный режим с 18 мая. В их числе около 12 тысяч сотрудников в Северной Америке. Заводы Ford, ранее работавшие в […]

 • Диснейленд распродал билеты на открытие
  Новости

  Диснейленд распродал билеты на открытие

  Открытие Шанхайского Диснейленда знаменует собой шаг к восстановлению Disney после глобального кризиса в области здравоохранения.Шанхайский Диснейленд первым из парков Walt Disney Co. был закрыт 25 января, когда коронавирус начал распространяться за пределы города Ухань.Распродажа билетов на открытие Шанхайский Диснейленд была подтверждена на веб-сайте Shanghai Disney Resort. Стоимость билетов на начальном этапе открытия — 56 долларов […]

 • Tesla возобновила работу завода в США
  Новости

  Tesla возобновила работу завода в США

  Американский производитель электромобилей Tesla открыла свой автомобильный завод в США 8 мая.При этом сотрудники, которым тревожно возвращаться на работу, не обязаны этого делать.Производство на заводе во Фримонте, штат Калифорния, было остановлено с 23 марта из-за ограничений в связи с распространением коронавируса. Блумберг отмечает, что губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом ранее в четверг разрешил производствам в некоторых […]

 • Microsoft инвестирует $1,5 млрд в цифровое развитие Италии
  Новости

  Microsoft инвестирует $1,5 млрд в цифровое развитие Италии

  Корпорация Microsoft анонсировала пятилетний инвестиционный план, в рамках которого будет выделено $1,5 млрд для помощи Италии в ускорении цифрового развития. Кроме того, компания построит свой первый дата-центр в стране, расширит партнерство с поставщиком почтовых услуг Poste Italiane, предоставит доступ к AI-хабам и программам малому и среднему бизнесу.В сообщении Microsoft сказано о том, что компания намерена […]

 • Украина выплатила $4 млрд долгов с начала года
  Новости

  Украина выплатила $4 млрд долгов с начала года

  За четыре месяца 2020 года Украина выплатила по госдолгу около 71,3 млрд грн (81,8% плана), по обслуживанию — 41,1 млрд грн (94,2% плана), сообщает Минфин во вторник, 5 мая.По предварительным данным, в январе-апреле бюджет сведен с дефицитом 23,5 млрд грн, в том числе по общему фонду дефицит составил 33 мрд грн.За этот период заимствования в […]

Читайте также

Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Итальянский банк UniCredit рассматривает возможность слияния с французским банком Societe Generale

Итальянский UniCredit рассматривает возможность слияния с французским банком Societe Generale, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники. Руководство итальянского банка выдвигает идею такой сделки уже несколько месяцев, пишет газета. Пока никаких формальных предложений сделано не было, но члены совета директоров SocGen также изучают возможность такой комбинации. Обсуждение возможной сделки находится на ранней фазе. Societe […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Биткоин подорожал в три раза за время карантина

Биткоин стремительно подорожал до $11 400, при этом за последние сутки курс вырос на 7%. Об этом сообщает криптовалютная биржа Binance.com во вторник, 27 июля. Таким образом после мартовской цены в $3800, сейчас курс вырос на 200%. Объем торгов активом за сутки увеличился на 45%, до $35 млрд. Доля BTC на рынке поднялась до 63%. […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Epic Games и Spotify основали коалицию против Apple

Технологические компании Spotify и Epic Games основали «Коалицию за справедливость приложений». Она нацелена на борьбу с корпорацией Apple и создание равных условий для компаний — разработчиков приложений. В частности, речь идет об отмене 30%-х комиссий App Store, отсутствии возможности распространения приложений на iOS, а также антиконкурентных правил App Store. В коалицию также вошли Basecamp, Blix, […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

“Киевоблэнерго” планирует построить в Борисполе солнечную электростанцию

ЧАО “Киевоблэнерго” ищет подрядчика для строительства солнечной электростанции в промзоне Борисполя на Киевщине. Будущий исполнитель работ должен будет закончить возведение станции не позднее конца 2019 года. Заплатить в энергетическом компании за строительство готовы 7,3 млн гривен. 13 февраля 2019 года ЧАО “Киевоблэнерго” (ПрАТ “Київобленерго”) (*) объявило тендер на строительство солнечной электростанции “Борисполь” мощностью до 5 […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Marvell Technology Group Ltd. покупает чипмейкера Cavium

С целью консолидации на рынке производства чипов, с намерениями об увеличения доли на рынке производителей микросхем, для наращивания объема клиентов, представители компании чипмейкера Marvell Technology Group Ltd. успешно провели переговоры по вопросу приобретения Cavium. Финансовая сторона сделки еще неизвестна, но по словам представителей рейтингового агентства Bloomberg, частично сделку оплатят наличными, а частично за счет акций объединенной компании. […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Трамп вернул льготы для украинского бизнеса

Президент США Дональд Трамп возобновил торговые привилегии для украинского государства. Украина сможет ввозить в США товары, не оплачивая госпошлину. Об этом сообщает The Washington Post. В заявлении Белого дома говорится, что восстановлении экспорта украинской продукции на беспошлинной основе касается примерно трети товаров, поскольку в 2018 году правительство Украины приняло закон, который удовлетворил требования США. Документы […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Политическая реклама на Facebook будет размещаться по новым правилам

В преддверии майских выборов в Европарламент, Facebook предпринимает действия к уменьшению злоупотребления и поэтому, политические уведомления будут помечаться с информацией о рекламодателе. Facebook не раз критиковали за то, что он не предпринимает никаких действий, чтобы иностранные государства не вмешивались во внутренние выборы. Все рекламодатели, которые будут размещать сообщения, должны будут авторизоваться в своей стране для […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Все чиновники Бразилии, причастные к коррупционному скандалу с участием компании Petrobras, покинут свои посты

Все чиновники в Бразилии, которые были замешаны в коррупционном скандале 2014 года, коснувшемся в государственной нефтегазовой компании Petrobras, должны будут покинуть свои государственные посты. Об этом заявил глава бразильского аппарата правительства Элизеу Падилья  в интервью национальной газете Folha de Sao Paulo. «Если появится информация об участии того или иного чиновника в коррупционных схемах, связанных с […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Минфин считает, что пришло время гривневых еврооблигаций

В Украине, настало время для гривневых еврооблигаций. Министерство финансов считает, что их выпуск может хорошо повлиять на внешнюю конъюнктуру для еврооблигаций в нацвалюте. Эта информация размещена в стратегии управления госдолгом 2018-2020. Гривневые облигации имеют место на существование в Украине для того, чтобы оптимизировать структуру государственного долга. Речь идет о стороне валютного риска. В будущем есть […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

В Украине заходит лоукост Laudamotion и открывает рейс Киев — Вена

Авиакомпания Laudamotion начнет полеты в Украину и соединит прямым рейсом Киев и Вену. Авиакомпания Laudamotion объявила о расширении маршрутной сети и открытие 9 новых направлений по Европе, а среди них прямой рейс в Киев! Новые рейсы из столицы Австрии в Киев начнут выполнять с 1 февраля 2019 5 раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Янукович судится с Нацбанком Украины

Александр Янукович, сын беглого президента Украины, вчера, 10 августа 2017 года, подал исковое заявление в Печерский районный суд города Киева, в котором требует от Национального банка Украины возмещения убытков. Дата регистрации иска – 10 августа 2017 года. Входящий уникальный номер регистрации документа – 757/46587/17-ц. Истец – Александр Янукович. Ответчик – Национальный банк Украины. Процессуальный судья […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Забастовка работников GM обходится компании в $ 100 млн в день

Забастовка работников американского автомобилестроительного концерна General Motors Co может стоить компании до $ 100 млн ежедневно, подсчитали аналитики автомобильной отрасли. Забастовка стала крупнейшей для профсоюза работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) более чем за десятилетие, началась она в понедельник. Более 49 тыс. членов профсоюза UAW 16 сентября либо просто не вышли на работу […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Китайский производитель чипов Tsinghua Unigroup поглотил Linxens за $2,6 млрд

Компания CVC более месяца назад продала французского производителя микропроцессоров Linxens китайской Tsinghua Unigroup за $2,6 млрд. Однако стороны предпочли не распространяться относительно факта сделки. Довольно редкой является такая задержка с объявлением сделки. В основном, о сделках такого масштаба становится известно практически сразу после подписания соглашения. Эксперты полагают, что отсрочка с объявлением сделки связана с ужесточением […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Пандемия коронавируса COVID-19 изменит структуру мировой экономики — НБУ

Заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что после окончания пандемии экономика будет другой.rnrnОб этом сообщает РБК-Украина.rnrnОтмечается, что пока прогнозировать последствия достаточно сложно, поскольку ситуация динамично развивается.rnrn«Экономика такая вещь, что она будет приспосабливаться. Мы, наверное, в конце будем иметь немного другую экономику мировую. Она, наверное, будет более диджитализирована, часть сотрудников будет работать из дома, […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

В Японии потратят еще $300 млрд на поддержку бизнеса и населения

Верхняя палата парламента Японии одобрила проект второго дополнительного бюджета на 2020 финансовый год, средства из которого пойдут на поддержку населения и местных компаний в связи с ситуацией с пандемией коронавируса COVID-19. Отмечается, что рекордный дополнительный бюджет в размере 31,9 трлн иен (около $296 млрд) считается официально принятым, поскольку 10 июня его одобрила ключевая нижняя палата […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

НБУ назвал причины колебаний курса гривны

В прошлом месяце увеличился спрос на иностранную валюту и произошла коррекция курса гривны. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка за июнь. Указано, что в течение большей части июня 2021 года на валютном рынке предложение превышало спрос. Это происходило на фоне благоприятной внешней ценовой конъюнктуры и восстановления интереса нерезидентов к гривневым ОВГЗ. «Впрочем, […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com