da3514eba53ad8c4d385290d8e2f5d84

Становлення корпоративного управління в Україні

01.02.2017 Аналітика Новости

Відповідно до даних Державної служби статистики на 1 січня 2017 в Україні зареєстровано 15 тисяч 206 акціонерних товариств, з них публічних акціонерних товариств – 3 тисячі 122 товариства. Незважаючи на 25-річний ювілей української державності, лише нещодавно національний бізнес почав переосмислювати систему управління та ефективного впровадження світового досвіду корпоративного управління. Щоправда, це явище в Україні настільки молоде, що не всі розуміють того, що створення корпорацій не тотожне появі ефективної системи корпоративного управління.

Корпоративне управління — це система правил, методів та процедур, завдяки яким відбувається управління компанією та система взаємовідносин між усіма зацікавленими сторонами корпорації. Метою ефективного корпоративного управління має бути досягнення оптимального балансу інтересів усіх сторін: акціонерів, менеджменту, клієнтів, постачальників, фінансистів, держави та суспільства. Корпоративне управління охоплює практично усі сфери – від планів дії та внутрішнього контролю до оцінювання ефективності виробництва та розкриття інформації. Рівень досконалості цієї системи показує інвестору та суспільству ефективність та перспективи компанії, а отже, — її потенціал на відповідному ринку. Її ж розбалансованість або неправильне оцінювання ризиків призводить до неефективної роботи компанії або зменшення періоду ефективної діяльності, розквіту тощо.

Як зароджувалось корпоративне управління

Історію української корпоратизації можна умовно розділити на два періоди: до-Радянську та після-Радянську. В найбільших містах України, що входила до складу Російської Імперії, у кінці IX та у перше десятиріччя XX століть функціонували великі та потужні корпоративні підприємства та досить багато малих, але ефективних товариств. За рівнем концентрації
промислового виробництва Україна займала одне з перших місць у світі. На великих підприємствах тоді працювало понад 44 % усіх робітників (у США – 33 %). Такий стан справ сприяв процесу монополізації, яка і розпочалася у окремих галузях вітчизняної економіки.

Могутні синдикати мали величезні потужності виробництв. Наприклад, один з таких синдикатів «Продуголь», який був утворений у 1904, об’єднував у
собі 18 акціонерних товариств та контролював 75 % видобутку кам’яного вугілля у Донецькому басейні. Але рівно століття тому відомі події, що сколихнули тодішню Імперію, на довгі роки заморозили історію української корпоратизації. Значну частину підприємств було ліквідовано, а їхнє майно націоналізували. Акціонерні товариства за участю держави та жорстким її контролем збереглись лише у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Остання спроба формувати акціонерні відносини у рамках державного сектору була здійснена шляхом випуску акцій трудового колективу і акцій підприємства, відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР «Про випуск підприємствами й організаціями цінних паперів у жовтні
1988». З огляду на те, що значного поширення цей випуск не отримав, у 1992 він був припинений.

Формування нової історії

Новітня історія корпоративного управління почалася після отримання країною Незалежності та прийняття Закону України «Про господарські товариства». Він визначив акціонерні товариства як самостійну форму та закріпив правові основи їх створення та функціонування. Але корпоративні відносини, які впроваджувалися у той час, були вкрай недосконалими: позбавлення прав «дрібних» акціонерів, схеми перетворення ВАТ у ЗАТ за зацікавленістю менеджменту корпорацій, множинні реєстри акціонерів та рейдерські атаки. Окремою серйозною проблемою була корпоратизація приватизованих підприємств, яка тривала протягом довгих років і засвідчила свою досить низьку ефективність. У 2008, з прийняттям
Закону України «Про акціонерні товариства», розпочався новий етап історії корпоратизації вітчизняного виробництва. Цей нормативний акт став результатом боротьби, старань та надзвичайних зусиль широкого кола професіоналів, у тому числі – іноземних.

Дослідження системи корпоративного управління, проведеного KPMG у вересні 2013, показало, що більш-менш ефективно сформовані системи корпоративного управління насправді почали з’являтись ще до прийняття Закону — у 2005. А після його прийняття кількість компаній, які почали застосовувати такі інструменти, підскочила у десять разів. Крім
того, у 2014. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила нову редакцію стратегічно важливого документа — Принципи корпоративного управління. Він не лише систематизував статус та механізми реалізації положень корпоративного управління, але й узагальнив світові тенденції розвитку у цій сфері, оскільки був створений на базі Принципів корпоративного управління ОЕСР. Прийнято вважати, що саме цей документ узагальнює глобальне бачення складових ефективного корпоративного управління.

Та не дивлячись на прийняття досить широкої нормативної бази, багато проблем все ще не вирішено. Корпоративне управління в цілому залишилось на досить невисокому рівні. Серед найважливіших проблем та завдань для його вдосконалення можна виділити такі:

 • низький рівень захисту прав акціонерів,
 • проблеми розкриття інформації та проблеми прозорості діяльності загалом,
 • вирішення проблем корпоративного управління на державних підприємствах,
 • поступове звуження обсягів фондового ринку та все більше скорочення кількості компаній, які можуть пройти лістинг на біржі через усе більшу жорсткість вимог до таких компаній,
 • відсутність нормативного закріплення обов’язкової посади корпоративного секретаря,
 • невміння та небажання менеджменту корпорацій враховувати інтереси та оцінювати вплив стейкхолдерів (як внутрішніх, так і зовнішніх),
 • відсутність збалансованої системи управління ризиками, все ще недосконале законодавство та державне регулювання.

Практичне впровадження системи

Щодо практичного впровадження корпоративного управління, показовим по ситуації, що склалась в Україні може слугувати дослідження Рейтингового агентства «IBI-Rating» у березні-квітні 2016 серед комерційних банків України. Дослідження показало (11 учасників), що загалом посилення регуляторних вимог сприяло покращенню корпоративного управління у банківській системі. Попри це, далеко не всі банки спираються на прогресивні принципи корпоративного управління, а багатьма банками виконуються лише обов’язкові вимоги законодавства у цій сфері, а рекомендації та світовий досвід втілюються лише небагатьма та частково. Виявилось, що середньозважений рівень відповідності банків прогресивним міжнародним та українським принципам корпоративного управління та досвіду впровадження новацій у цій сфері досить низький та вказує на наявність значного ризику акціонерів, інвесторів та стейкхолдерів.

В цілому позитивним є те, що відсоток компаній, які успішно впровадили у себе систему корпоративного управління, невпинно зростає. Ще до обов’язкового закріплення посади корпоративного секретаря/директора багато компаній вводять таку посаду як обов’язкову. Рейтингове агентство «IBI-Rating» у 2016 провело дослідження, в рамках якого проаналізовані показники корпоративного управління 55 компаній, акції яких торгуються на міжнародних та українських фондових біржах: 12 компаній, акції яких торгуються на міжнародних фондових біржах, та 43 компанії, акції яких торгуються на українських фондових біржах. За результатами дослідження було визначено їх рейтинги за рівнем корпоративного управління.

Серед компаній, акції яких торгуються на міжнародних площадках, у першій п’ятірці з найвищим рейтингом були: «Astarta Holding N.V», «Kernel Holding S.A.», «Industrial Milk Company», «Ovostar Union», «Cadogan Petroleum».

Серед компаній, акції яких торгуються на українських площадках, до першої п’ятірки ввійшли: «Укртелеком», «Концерн Галнафтогаз», «Фармак», «Київенерго», «Центренерго».

Нині держава лобіює прийняття Закону «Про корпоративне управління», який має реформувати, а дефакто – впровадити систему ефективного корпоративного управління на усіх видах державних підприємств.

Нині держава лобіює прийняття Закону «Про корпоративне управління», який має реформувати, а де-факто – впровадити систему ефективного корпоративного управління на усіх видах державних підприємств. Також, важливою новацією стало прийняття у першому читанні двох законопроектів, які стосуються реформи корпоративного управління.
Перший законопроект щодо механізмів squeeze-out та sell-out дозволить акціонерним товариствам скоротити витрати, пов‘язані з виконання вимог щодо публічності, зменшити обсяг звітності, послабити регуляцію, отримати більше можливостей захиститись від рейдерства та знизити загрози корпоративного шантажу. Міноритарні акціонери завдяки законопроекту отримають можливість без додаткових витрат на листування з товариством та відкриття рахунку в цінних паперах скористатися процедурою sell-out та отримати за свої цінні папери ринкову ціну і вийти зі складу акціонерів товариства. Другим є законопроект, що удосконалить механізми корпоративного управління, надасть гнучкість в структуризації правовідносин емітента та інвестора, сприятиме більш безпечному залученню інвестицій, тощо. Кожен інвестор матиме гарантію в будь-який момент вийти з бізнесу, забрати свою інвестицію та прибуток на неї.

Другие статьи на эту тему

 • biz zoox 12156281202 news
  Новости

  Amazon приобрела стартап автономного вождения Zoox

  Акции Amazon, выросшие на 45,7% с начала года, увеличились на 2,24% в пятницу после сообщения о приобретении шестилетнего калифорнийского стартапа Zoox. Слухи о приобретении появились в прошлом месяце, СМИ указали на привлечение руководством Zoox инвестиционного банка Qatalyst Partners для помощи в поиске потенциального покупателя. Компании не раскрыли суммы сделки, но, предполагается, что покупка обошлась Amazon […]

 • m3bnksxnfvdc1 880x536
  Новости

  Samsung запустит дебетовую карту Samsung Pay этим летом

  Техногигант Samsung планирует выпустить дебетовую карту Samsung Pay летом 2020 года. Об этом компания объявила пятницу, 8 мая.Samsung запустит карту, которая будет поддерживаться счетом управления денежными средствами, в партнерстве с личной финансовой компанией SoFi.В компании также разрабатывают “мобильную первую платформу управления деньгами”. Но пока никаких подробностей об этом представители компании не сообщают, но обещают, то […]

 • 3ca51f10236fadcd0b14c32a66bb89da9c19c676
  Новости

  Facebook и Google разрешили сотрудникам работать удаленно до конца года

  Компании Facebook и Google объявили о планах возобновления работы своих офисов в ближайшее время. Однако те сотрудники, которым пока удобнее работать удаленно, смогут так работать и дальше.Google намеревалась сохранить режим работы из дома до 1 июня. Теперь же компания решила продлить его еще на семь месяцев. Об этом объявил глава компании Сундар Пичаи. По его […]

 • y1
  Новости

  Ford планирует 18 мая возобновить производства на своих заводах в Северной Америке

  Американский автоконцерн Ford начнет поэтапное возобновление работы заводов в Северной Америке с 18 мая с повышенным соблюдением мер безопасности, сообщает компания в релизе.Ford планирует вернуть некоторых членов команды, которые не могут выполнять работу удаленно, в обычный режим с 18 мая. В их числе около 12 тысяч сотрудников в Северной Америке. Заводы Ford, ранее работавшие в […]

 • 870 600 fixedwidth
  Новости

  Диснейленд распродал билеты на открытие

  Открытие Шанхайского Диснейленда знаменует собой шаг к восстановлению Disney после глобального кризиса в области здравоохранения.Шанхайский Диснейленд первым из парков Walt Disney Co. был закрыт 25 января, когда коронавирус начал распространяться за пределы города Ухань.Распродажа билетов на открытие Шанхайский Диснейленд была подтверждена на веб-сайте Shanghai Disney Resort. Стоимость билетов на начальном этапе открытия – 56 долларов […]

 • bfarsace 181116 3101 gigafactory 0040.0
  Новости

  Tesla возобновила работу завода в США

  Американский производитель электромобилей Tesla открыла свой автомобильный завод в США 8 мая.При этом сотрудники, которым тревожно возвращаться на работу, не обязаны этого делать.Производство на заводе во Фримонте, штат Калифорния, было остановлено с 23 марта из-за ограничений в связи с распространением коронавируса. Блумберг отмечает, что губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом ранее в четверг разрешил производствам в некоторых […]

 • 3ba933e7031255625bcaef3c9b731ceb
  Новости

  Microsoft инвестирует $1,5 млрд в цифровое развитие Италии

  Корпорация Microsoft анонсировала пятилетний инвестиционный план, в рамках которого будет выделено $1,5 млрд для помощи Италии в ускорении цифрового развития. Кроме того, компания построит свой первый дата-центр в стране, расширит партнерство с поставщиком почтовых услуг Poste Italiane, предоставит доступ к AI-хабам и программам малому и среднему бизнесу.В сообщении Microsoft сказано о том, что компания намерена […]

 • original 1 1
  Новости

  Украина выплатила $4 млрд долгов с начала года

  За четыре месяца 2020 года Украина выплатила по госдолгу около 71,3 млрд грн (81,8% плана), по обслуживанию – 41,1 млрд грн (94,2% плана), сообщает Минфин во вторник, 5 мая.По предварительным данным, в январе-апреле бюджет сведен с дефицитом 23,5 млрд грн, в том числе по общему фонду дефицит составил 33 мрд грн.За этот период заимствования в […]

Читайте также

db3f57b3 b6b1 4876 8e85 76627887face 200 0
Новости

Alibaba Group вложит $1 млрд на развитие фармбизнеса

Alibaba Health Information Technology – медицинское подразделение китайского интернет-гиганта Alibaba Group продала на Гонконгской фондовой бирже 498,75 млн новых акций и привлекла $1 млрд., которые планирует направить на развитие фармацевтического бизнеса в сфере электронной коммерции. Компания отмечает, что медицинские консультационные услуги онлайн оказали значительное позитивное влияние на общество во время пандемии COVID-19. Чистые поступления от […]

Далее
front
Новости

Pfizer купит другую фармкомпанию за почти $7 млрд

Американская фармацевтическая компания Pfizer заключила соглашение о покупке другой фармкомпании из США Arena Pharmaceuticals, которая разрабатывает препараты для лечения иммунных заболеваний. Отмечается, что соответствующее соглашение на $6,7 млрд было принято советами директоров обеих компаний. Также сообщается, что Pfizer заплатит $100 за акцию Arena, что вдвое превышает цену последнего закрытия акций на торгах. По данным агентства, […]

Далее
thumbnail tw 20190103111057 7012
Новости

Акции Tesla на грани присоединения к S&P 500

Инвесторы фондового рынка с нетерпением ждут итоговых финансовых результатов Tesla 2 квартала, которые должны быть опубликованы 22 июля. Многие пророчат Tesla признание через включение акций компании в индекс S&P 500, включающий 500 крупнейших американских акций. Однако, пока пресс-секретарь совместного предприятия S&P Dow Jones отказалась комментировать конкретные изменения в индексе. Tesla показывают высокие результаты последних трех […]

Далее
15889
Новости

Volkswagen обвиняется в нарушении канадского закона об охране окружающей среды

Правительство Канады обвинило немецкий автоконцерн Volkswagen в нарушении канадского закона об охране окружающей среды по 60 пунктам. “Девятого декабря 2019 года Volkswagen Aktiengesellschaft были предъявлены обвинения по 60 пунктам в нарушении канадского закона об охране окружающей среды 1999 года”, — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте канадского правительства. Предполагается, что автоконцерн незаконно импортировал в Канаду […]

Далее
2e507a5d37a8236883c68fa4774e60b6
Новости

Немецкая компания представила концепцию роботизированной доставки

Немецкая компания Continental, специализирующаяся на производстве автошин и других компонентов для автомобилей, представила на международной технологический выставке CES инновационный способ доставки заказов самоуправляемым автомобилем: для доставки к двери заказчика в определенном районе автомобиль будет выпускать не курьеров-людей, а четвероногих курьеров-роботов. Согласно концепции Continental, для завершения доставки в определенном районе автомобиль не только высаживает четвероногих роботов, […]

Далее
699a18af24d9b36e78675744bbce0cae
Новости

Ощадбанк стал частным акционерным обществом

Кабинет министров Украины утвердил устав АО Ощадбанк в новой редакции. Постановление №568 принято на заседании правительства 5 июня. Кабмин изменил тип публичного акционерного общества Ощадбанк на частное и переименовал его в акционерное общество Державний ощадний банк України. При этом Ощадбанк является государственным банком. Единственным акционером, которому принадлежит 100% акций в уставном капитале банка, является государство. […]

Далее
9a674575
Новости

Хмельницкий и Иванов разделили управление общими активами

Холдинговая компания UFuture украинского предпринимателя Василия Хмельницкого и частный инвестфонд Quarter Partners Андрея Иванова 19 декабря достигли договоренности о распределении управления совместными проектами. Об этом сообщает пресс-служба компании UFuture. Отмечается, что со стороны Хмельницкого контроль за соблюдением интересов во всех совместных бизнесах и социальных проектах осуществляет UFuture. Со стороны Иванова – Quarter Partners. В сообщении […]

Далее
lg display
Новости

LG остановила производство дисплеев для смартфонов из-за коронавируса

Производство LG Display в Куми, Южная Корея, закрылось после того, как в банке поблизости обнаружили сотрудника, зараженного COVID-19. Компания надеется возобновить работу 3 марта. Пока неясно, как простой отразится на бизнесе LG.rnrnЖурналисты опасаются, что данный инцидент повлияет на доступность собственных смартфонов LG. Кроме того, дисплеи компании используются многими другими производителями, в том числе Apple.rnrnЧитайте также: […]

Далее
uglegorka2
Новости

“Центрэнерго” начали готовить к приватизации

Кабинет Министров утвердил график подготовки к приватизаци и проведения конкурса по продажи пакета акций “Центрэнерго”. Конкурс по продаже “Центрэнерго” состоится в конце ноября 2018 года. Государство сможет получить вырученные средства уже в декабре 2018 года. Государство выставляет на продажу 78,2% акций. Это будет первое предприятие из списка объектов большой приватизации в 2018 году. Читайте также: […]

Далее
24252229
Новости

НБУ нашел решение для стабилизации гривны

Национальный Банк Украины наконец-то решил, как изменить негативную ситуацию с гривной. Ради этого он продал 50 млн долларов. По мнению представителей банка, это стабилизирует валюту. Как известно, спрос на гривну, на межбанковском рынке, мягко говоря «незначительно» превышает предложение. Сообщается, что НБУ совершил крупную продажу на валютном аукционе. Весь объем, о котором представители сообщили, был продан […]

Далее
755804376909348 1
Новости

Основатель Amazon Безос пожертвовал $791 млн на защиту окружающей среды

Богатейший человек планеты основатель Amazon Джефф Безос направил $791 млн на пожертвования 16 организациям, которые занимаются сохранением окружающей среды. Они получат деньги из «Фонда Земли Безоса». Миллиардер написал в Instagram, что эти организации «работают над инновационными, амбициозными и динамичными решениями». Деньги направят Всемирному фонду дикой природы (WWF), ClimateWorks Foundation, Институту мировых ресурсов и другим организациям. […]

Далее
Lyuksoptika 143 1
Новости

Кипрская компания хочет купить сеть Люксоптика

Антимонопольный комитет начал рассмотрение возможного приобретения компанией OH Holding Limited (Кипр) мажоритарной доли в уставном капитале украинской сети Люксоптика Холдинг. Об этом сообщаеи АМКУ. Дело о концентрации в виде приобретения доли в уставном капитале ООО Люксоптика Холдинг, что превышает 50% голосов в высшем органе управления общества, открыто 6 сентября. Читайте также: Альфа-Банк создает «дочку» на […]

Далее
176776
Новости

Отчеты Госказначейства станут публичными

С 15 сентября отчетность Государственной казначейской службы станет публичной. А в следующем году стартует проект «Открытый бюджет», заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Правительство Украины вводит публичную отчетность Государственной казначейской службы «за каждую копейку, которая тратится из государственного бюджета», – заявил Яценюк в эфире телепередачи «10 минут с премьер-министром» вчера вечером. По словам Яценюка, со следующего […]

Далее
Bez nazvaniya 4
Новости

Министерство обороны усилит контроль за качеством топлива

Министерство обороны Украины намерено закупить партию экспресс-анализаторов топлив. Как заявили enkorr в силовом ведомстве, в зоне ООС много жалоб на плохое топливо. Но процесс анализа в 10 Химмотологическом центре занимает до двух недель. Минобороны принадлежат еще четыре стационарные лаборатории, и этого для быстрого реагирования недостаточно, считают в министерстве. Результаты работы частных лабораторий военных не устроили. На данный момент в […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Marks&Spencer сократят количество торговых точек

Британская торговая марка Marks&Spencer объявила о намерении закрыть до 30 магазинов одежды в Великобритании уже на следующей неделе. Такое решение было принято с целью повысить рентабельность розничной торговли компании на территории острова. В первую очередь, сократят небольшие магазины в городах и маркировки торговых центрах. Другие торговые точки могут переместить или же перепрофилировать помещения под склады. […]

Далее