Становлення корпоративного управління в Україні

Становлення корпоративного управління в Україні

01.02.2017 Аналітика Новости

Відповідно до даних Державної служби статистики на 1 січня 2017 в Україні зареєстровано 15 тисяч 206 акціонерних товариств, з них публічних акціонерних товариств – 3 тисячі 122 товариства. Незважаючи на 25-річний ювілей української державності, лише нещодавно національний бізнес почав переосмислювати систему управління та ефективного впровадження світового досвіду корпоративного управління. Щоправда, це явище в Україні настільки молоде, що не всі розуміють того, що створення корпорацій не тотожне появі ефективної системи корпоративного управління.

Корпоративне управління — це система правил, методів та процедур, завдяки яким відбувається управління компанією та система взаємовідносин між усіма зацікавленими сторонами корпорації. Метою ефективного корпоративного управління має бути досягнення оптимального балансу інтересів усіх сторін: акціонерів, менеджменту, клієнтів, постачальників, фінансистів, держави та суспільства. Корпоративне управління охоплює практично усі сфери – від планів дії та внутрішнього контролю до оцінювання ефективності виробництва та розкриття інформації. Рівень досконалості цієї системи показує інвестору та суспільству ефективність та перспективи компанії, а отже, — її потенціал на відповідному ринку. Її ж розбалансованість або неправильне оцінювання ризиків призводить до неефективної роботи компанії або зменшення періоду ефективної діяльності, розквіту тощо.

Як зароджувалось корпоративне управління

Історію української корпоратизації можна умовно розділити на два періоди: до-Радянську та після-Радянську. В найбільших містах України, що входила до складу Російської Імперії, у кінці IX та у перше десятиріччя XX століть функціонували великі та потужні корпоративні підприємства та досить багато малих, але ефективних товариств. За рівнем концентрації
промислового виробництва Україна займала одне з перших місць у світі. На великих підприємствах тоді працювало понад 44 % усіх робітників (у США – 33 %). Такий стан справ сприяв процесу монополізації, яка і розпочалася у окремих галузях вітчизняної економіки.

Могутні синдикати мали величезні потужності виробництв. Наприклад, один з таких синдикатів «Продуголь», який був утворений у 1904, об’єднував у
собі 18 акціонерних товариств та контролював 75 % видобутку кам’яного вугілля у Донецькому басейні. Але рівно століття тому відомі події, що сколихнули тодішню Імперію, на довгі роки заморозили історію української корпоратизації. Значну частину підприємств було ліквідовано, а їхнє майно націоналізували. Акціонерні товариства за участю держави та жорстким її контролем збереглись лише у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Остання спроба формувати акціонерні відносини у рамках державного сектору була здійснена шляхом випуску акцій трудового колективу і акцій підприємства, відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР «Про випуск підприємствами й організаціями цінних паперів у жовтні
1988». З огляду на те, що значного поширення цей випуск не отримав, у 1992 він був припинений.

Формування нової історії

Новітня історія корпоративного управління почалася після отримання країною Незалежності та прийняття Закону України «Про господарські товариства». Він визначив акціонерні товариства як самостійну форму та закріпив правові основи їх створення та функціонування. Але корпоративні відносини, які впроваджувалися у той час, були вкрай недосконалими: позбавлення прав «дрібних» акціонерів, схеми перетворення ВАТ у ЗАТ за зацікавленістю менеджменту корпорацій, множинні реєстри акціонерів та рейдерські атаки. Окремою серйозною проблемою була корпоратизація приватизованих підприємств, яка тривала протягом довгих років і засвідчила свою досить низьку ефективність. У 2008, з прийняттям
Закону України «Про акціонерні товариства», розпочався новий етап історії корпоратизації вітчизняного виробництва. Цей нормативний акт став результатом боротьби, старань та надзвичайних зусиль широкого кола професіоналів, у тому числі – іноземних.

Дослідження системи корпоративного управління, проведеного KPMG у вересні 2013, показало, що більш-менш ефективно сформовані системи корпоративного управління насправді почали з’являтись ще до прийняття Закону — у 2005. А після його прийняття кількість компаній, які почали застосовувати такі інструменти, підскочила у десять разів. Крім
того, у 2014. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила нову редакцію стратегічно важливого документа — Принципи корпоративного управління. Він не лише систематизував статус та механізми реалізації положень корпоративного управління, але й узагальнив світові тенденції розвитку у цій сфері, оскільки був створений на базі Принципів корпоративного управління ОЕСР. Прийнято вважати, що саме цей документ узагальнює глобальне бачення складових ефективного корпоративного управління.

Та не дивлячись на прийняття досить широкої нормативної бази, багато проблем все ще не вирішено. Корпоративне управління в цілому залишилось на досить невисокому рівні. Серед найважливіших проблем та завдань для його вдосконалення можна виділити такі:

 • низький рівень захисту прав акціонерів,
 • проблеми розкриття інформації та проблеми прозорості діяльності загалом,
 • вирішення проблем корпоративного управління на державних підприємствах,
 • поступове звуження обсягів фондового ринку та все більше скорочення кількості компаній, які можуть пройти лістинг на біржі через усе більшу жорсткість вимог до таких компаній,
 • відсутність нормативного закріплення обов’язкової посади корпоративного секретаря,
 • невміння та небажання менеджменту корпорацій враховувати інтереси та оцінювати вплив стейкхолдерів (як внутрішніх, так і зовнішніх),
 • відсутність збалансованої системи управління ризиками, все ще недосконале законодавство та державне регулювання.

Практичне впровадження системи

Щодо практичного впровадження корпоративного управління, показовим по ситуації, що склалась в Україні може слугувати дослідження Рейтингового агентства «IBI-Rating» у березні-квітні 2016 серед комерційних банків України. Дослідження показало (11 учасників), що загалом посилення регуляторних вимог сприяло покращенню корпоративного управління у банківській системі. Попри це, далеко не всі банки спираються на прогресивні принципи корпоративного управління, а багатьма банками виконуються лише обов’язкові вимоги законодавства у цій сфері, а рекомендації та світовий досвід втілюються лише небагатьма та частково. Виявилось, що середньозважений рівень відповідності банків прогресивним міжнародним та українським принципам корпоративного управління та досвіду впровадження новацій у цій сфері досить низький та вказує на наявність значного ризику акціонерів, інвесторів та стейкхолдерів.

В цілому позитивним є те, що відсоток компаній, які успішно впровадили у себе систему корпоративного управління, невпинно зростає. Ще до обов’язкового закріплення посади корпоративного секретаря/директора багато компаній вводять таку посаду як обов’язкову. Рейтингове агентство «IBI-Rating» у 2016 провело дослідження, в рамках якого проаналізовані показники корпоративного управління 55 компаній, акції яких торгуються на міжнародних та українських фондових біржах: 12 компаній, акції яких торгуються на міжнародних фондових біржах, та 43 компанії, акції яких торгуються на українських фондових біржах. За результатами дослідження було визначено їх рейтинги за рівнем корпоративного управління.

Серед компаній, акції яких торгуються на міжнародних площадках, у першій п’ятірці з найвищим рейтингом були: «Astarta Holding N.V», «Kernel Holding S.A.», «Industrial Milk Company», «Ovostar Union», «Cadogan Petroleum».

Серед компаній, акції яких торгуються на українських площадках, до першої п’ятірки ввійшли: «Укртелеком», «Концерн Галнафтогаз», «Фармак», «Київенерго», «Центренерго».

Нині держава лобіює прийняття Закону «Про корпоративне управління», який має реформувати, а дефакто – впровадити систему ефективного корпоративного управління на усіх видах державних підприємств.

Нині держава лобіює прийняття Закону «Про корпоративне управління», який має реформувати, а де-факто – впровадити систему ефективного корпоративного управління на усіх видах державних підприємств. Також, важливою новацією стало прийняття у першому читанні двох законопроектів, які стосуються реформи корпоративного управління.
Перший законопроект щодо механізмів squeeze-out та sell-out дозволить акціонерним товариствам скоротити витрати, пов‘язані з виконання вимог щодо публічності, зменшити обсяг звітності, послабити регуляцію, отримати більше можливостей захиститись від рейдерства та знизити загрози корпоративного шантажу. Міноритарні акціонери завдяки законопроекту отримають можливість без додаткових витрат на листування з товариством та відкриття рахунку в цінних паперах скористатися процедурою sell-out та отримати за свої цінні папери ринкову ціну і вийти зі складу акціонерів товариства. Другим є законопроект, що удосконалить механізми корпоративного управління, надасть гнучкість в структуризації правовідносин емітента та інвестора, сприятиме більш безпечному залученню інвестицій, тощо. Кожен інвестор матиме гарантію в будь-який момент вийти з бізнесу, забрати свою інвестицію та прибуток на неї.

Другие статьи на эту тему

 • Amazon приобрела стартап автономного вождения Zoox
  Новости

  Amazon приобрела стартап автономного вождения Zoox

  Акции Amazon, выросшие на 45,7% с начала года, увеличились на 2,24% в пятницу после сообщения о приобретении шестилетнего калифорнийского стартапа Zoox. Слухи о приобретении появились в прошлом месяце, СМИ указали на привлечение руководством Zoox инвестиционного банка Qatalyst Partners для помощи в поиске потенциального покупателя. Компании не раскрыли суммы сделки, но, предполагается, что покупка обошлась Amazon […]

 • Samsung запустит дебетовую карту Samsung Pay этим летом
  Новости

  Samsung запустит дебетовую карту Samsung Pay этим летом

  Техногигант Samsung планирует выпустить дебетовую карту Samsung Pay летом 2020 года. Об этом компания объявила пятницу, 8 мая.Samsung запустит карту, которая будет поддерживаться счетом управления денежными средствами, в партнерстве с личной финансовой компанией SoFi.В компании также разрабатывают «мобильную первую платформу управления деньгами». Но пока никаких подробностей об этом представители компании не сообщают, но обещают, то […]

 • Facebook и Google разрешили сотрудникам работать удаленно до конца года
  Новости

  Facebook и Google разрешили сотрудникам работать удаленно до конца года

  Компании Facebook и Google объявили о планах возобновления работы своих офисов в ближайшее время. Однако те сотрудники, которым пока удобнее работать удаленно, смогут так работать и дальше.Google намеревалась сохранить режим работы из дома до 1 июня. Теперь же компания решила продлить его еще на семь месяцев. Об этом объявил глава компании Сундар Пичаи. По его […]

 • Ford планирует 18 мая возобновить производства на своих заводах в Северной Америке
  Новости

  Ford планирует 18 мая возобновить производства на своих заводах в Северной Америке

  Американский автоконцерн Ford начнет поэтапное возобновление работы заводов в Северной Америке с 18 мая с повышенным соблюдением мер безопасности, сообщает компания в релизе.Ford планирует вернуть некоторых членов команды, которые не могут выполнять работу удаленно, в обычный режим с 18 мая. В их числе около 12 тысяч сотрудников в Северной Америке. Заводы Ford, ранее работавшие в […]

 • Диснейленд распродал билеты на открытие
  Новости

  Диснейленд распродал билеты на открытие

  Открытие Шанхайского Диснейленда знаменует собой шаг к восстановлению Disney после глобального кризиса в области здравоохранения.Шанхайский Диснейленд первым из парков Walt Disney Co. был закрыт 25 января, когда коронавирус начал распространяться за пределы города Ухань.Распродажа билетов на открытие Шанхайский Диснейленд была подтверждена на веб-сайте Shanghai Disney Resort. Стоимость билетов на начальном этапе открытия — 56 долларов […]

 • Tesla возобновила работу завода в США
  Новости

  Tesla возобновила работу завода в США

  Американский производитель электромобилей Tesla открыла свой автомобильный завод в США 8 мая.При этом сотрудники, которым тревожно возвращаться на работу, не обязаны этого делать.Производство на заводе во Фримонте, штат Калифорния, было остановлено с 23 марта из-за ограничений в связи с распространением коронавируса. Блумберг отмечает, что губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом ранее в четверг разрешил производствам в некоторых […]

 • Microsoft инвестирует $1,5 млрд в цифровое развитие Италии
  Новости

  Microsoft инвестирует $1,5 млрд в цифровое развитие Италии

  Корпорация Microsoft анонсировала пятилетний инвестиционный план, в рамках которого будет выделено $1,5 млрд для помощи Италии в ускорении цифрового развития. Кроме того, компания построит свой первый дата-центр в стране, расширит партнерство с поставщиком почтовых услуг Poste Italiane, предоставит доступ к AI-хабам и программам малому и среднему бизнесу.В сообщении Microsoft сказано о том, что компания намерена […]

 • Украина выплатила $4 млрд долгов с начала года
  Новости

  Украина выплатила $4 млрд долгов с начала года

  За четыре месяца 2020 года Украина выплатила по госдолгу около 71,3 млрд грн (81,8% плана), по обслуживанию — 41,1 млрд грн (94,2% плана), сообщает Минфин во вторник, 5 мая.По предварительным данным, в январе-апреле бюджет сведен с дефицитом 23,5 млрд грн, в том числе по общему фонду дефицит составил 33 мрд грн.За этот период заимствования в […]

Читайте также

Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Французская Sanofi покупает американскую Synthorx за $2,5 млрд

Французская фармацевтическая компания Sanofi SA договорилась о покупке за $2,5 млрд американской Synthorx Inc., которая занимается вопросами продления и улучшения качества жизни пациентов с раковыми и аутоиммунными заболеваниями. Sanofi заплатит $68 за акцию Synthorx. Сделку единогласно одобрили советы директоров обеих компаний. Sanofi рассчитывает, что сделку закроют в I квартале 2020 года. Покупка Synthorx является подтверждением […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Основатель Alibaba больше не самый богатый в Китае

Основатель Alibaba Джек Ма уступил первенство в списке самых богатых людей Китая главе компании Tencent Ма Хуатэну. Об этом сообщил журнал Forbes. На фоне пандемии коронавируса акции Tencent − крупнейшего дистрибьютора онлайн-игр − с начала года выросли на 14%. А доходы игрового направления компании в первом квартале увеличились более чем на треть (31%). Отмечается, что […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Uklon запустил сервис совместных поездок Uklon Share

Uklon запустил новый продукт Uklon Share, благодаря которому пассажиры смогут шерить поездки друг с другом. Теперь приложение сможет не только найти тебе машину, которая заберет тебя по адресу и отвезет в пункт назначения, но и подберет тебе попутчика с оптимальным маршрутом. “Теперь при вызове автомобиля в строке, где указаны классы авто, вы можете выбрать сервис […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Информационный гигант Toutiao купил Musical.ly

Китайский информационный гигант Toutiao запланировал и приобрел социальную сеть Musical.ly. Финансовую сторону сделки не озвучивали, но эксперты сообщают, что ресурс оценили около одного миллиарда долларов. Представители гиганта Toutiao заявили о модернизации ресурса и внедрении в приложении искусственного интеллекта. Напомним, что Toutiao – эксперт в области ИИ, который активно внедряет его для формирования адаптивной ленты пользователей. […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Миллионы евро на новые трамваи в Одессе

В Одессе приобретут новые трамваи, а также запустят скоростной маршрут. Цена вопроса составит – 60 миллионов евро. Четкому плану есть только одна помеха – это банальные пробки. Но, несмотря на это, уже к концу 2018-го года, в городе обещают запустить трамвай «Север-Юг». Его цель – помочь убрать помехи поездкам от центра поселка Котовского и района […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

На «Запорожстали» опровергли фейки об аварии и выбросе хлора

Никаких производственных аварий на «Запорожстали» не происходило. Предприятие продолжает работать в штатном режиме. Об этом сообщают в пресс-службе завода.В запорожских социальных сетях и группах в мессенджерах продолжают распространять недостоверную информацию о якобы взрыве на доменной печи «Запорожстали», который якобы привел к человеческим жертвам и выбросу хлора в атмосферу. На предприятии опровергают эти фейки.«Производственных аварий, приведших […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Впервые за три года в Украине упали продажи на технику и электронику

За третий квартал 2019 года украинцы купили бытовой техники и электроники почти на 25,3 млрд грн. Это на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской компании GfK Украина. Тем не менее объемы продаж начали расти с начала этого года, по сравнению с 2018. Рост продемонстрировали секторы “Фото” (на […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Дело принципа: Google продолжает отстаивать свою позицию в споре с ФАС

Транснациональная компания Google обратилась в Верховный суд России с целью оспорить решение Федеральной антимонопольной службы, согласно которому, иностранный конгломерат обязан заплатить 1 миллион рублей в связи с нарушением антимонопольного законодательства страны. Согласно официальной информации, которой представители IT-компании поделились с журналистами, в передаче дела в Суд по интеллектуальной собственности им отказали решением арбитражного суда Московского округа. […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Slack сделал невероятный рывок на фондовых торгах

Программа для обмена сообщениями Slack произвела фурор на торгах на нью-йоркской бирже. Акции резко взлетели с 38,5 до 40 долларов за единицу. Базовая цена была на уровне 26 долларов за акцию. На данный момент аналитики компанию оценивают в 23 миллиарда долларов. Клиентская база насчитывает миллионы пользователей, но более всего мессенджер используется для коммуникации между корпоративными […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Delta Air Lines сообщила о получении $5,4 млрд в качестве чрезвычайной правительственной помощи в рамках закона CARES

Американский перевозчик Delta Air Lines получит экстренное финансирование в размере 5,4 млрд долларов в рамках закона CARES.Финансирование включает в себя 10-летний кредит под низкие проценты в размере 1,6 миллиарда долларов, заявляет Delta .Авиакомпания из Атланты также предоставит правительству около 1% акций Delta по цене 24,39 долл. за акцию в течение пяти лет.Delta будет запрещено вводить […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Еврокомиссия оштрафовала Google почти на €1,5 млрд

Еврокомиссия оштрафовала корпорацию Google на €1,49 млрд за нарушение европейских норм по конкуренции. Еврокомиссия наложила штраф в размере €1,49 млрд на американскую корпорацию Google за нарушение европейских норм по конкуренции при размещении рекламы в интернете и ее выделение при поиске в сети. Об этом заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер. «Еврокомиссия сегодня приняла решение о […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Агрохолдинг Олега Бахматюка выделяет больницам 20 млн грн на борьбу с коронавирусом

Недостачу специального оборудования и средств индивидуальной защиты в больницах помогают заполнить частные предприятия. Агрохолдинг «Укрлендфарминг» бизнесмена Олега Бахматюка выделил на приобретение необходимых материалов и оборудования 20 млн грн.Аппараты искусственного дыхания, лабораторное оборудование для проведения анализов, ингаляторы, средства защиты и другие необходимые во время эпидемии вещи помогают приобрести больницам предприятия, входящие в состав агрохолдинга «Укрлендфарминг».«По состоянию […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Moderna ведёт переговоры о поставке в Японию 40 млн доз вакцины от COVID-19

Американская биотехнологическая компания Moderna, Inc. подтвердила, что ведёт переговоры с Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии (MHLW) о потенциальной поставке в страну 40 млн и более доз mRNA-1273, вакцины-кандидата от COVID-19, основанной на мРНК-технологии. Согласно опубликованной информации, вакцина будет поставляться компанией Moderna, а распространяться в Японии компанией Takeda Pharmaceutical, начиная с первой половины 2021 года, […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

НАБУ открыло дело против Гонтаревой

НАБУ открыло дело в отношении Гонтаревой и совладельца ICU из-за возможной халатности при возврате 150 млрд грн клиентам банков. Национальное антикоррупционное бюро открыло дело по факту возможной служебной халатности бывшего главы Национального банка Валерии Гонтаревой и совладельца инвестиционной группы ICU Макара Пасенюка при возмещении за счет госбюджета 150 млрд гривен клиентам искусственно обанкротившихся банков. По […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Нобелевский лауреат по экономике дал совет властям Украины

Власти Украины должны работать над продвижением «устойчивого оптимизма», чтобы люди поверили в свою страну. Об этом заявил лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Шиллер на Украинском завтраке в Давосе. Экономист подчеркнул, что в Украине важно изменить культуру с помощью образования, особенно в вопросе восприятия коррупции. По его мнению, коррупция в стране в значительной степени обусловлена […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com