Становлення корпоративного управління в Україні

Становлення корпоративного управління в Україні

01.02.2017 Аналітика Новости

Відповідно до даних Державної служби статистики на 1 січня 2017 в Україні зареєстровано 15 тисяч 206 акціонерних товариств, з них публічних акціонерних товариств – 3 тисячі 122 товариства. Незважаючи на 25-річний ювілей української державності, лише нещодавно національний бізнес почав переосмислювати систему управління та ефективного впровадження світового досвіду корпоративного управління. Щоправда, це явище в Україні настільки молоде, що не всі розуміють того, що створення корпорацій не тотожне появі ефективної системи корпоративного управління.

Корпоративне управління — це система правил, методів та процедур, завдяки яким відбувається управління компанією та система взаємовідносин між усіма зацікавленими сторонами корпорації. Метою ефективного корпоративного управління має бути досягнення оптимального балансу інтересів усіх сторін: акціонерів, менеджменту, клієнтів, постачальників, фінансистів, держави та суспільства. Корпоративне управління охоплює практично усі сфери – від планів дії та внутрішнього контролю до оцінювання ефективності виробництва та розкриття інформації. Рівень досконалості цієї системи показує інвестору та суспільству ефективність та перспективи компанії, а отже, — її потенціал на відповідному ринку. Її ж розбалансованість або неправильне оцінювання ризиків призводить до неефективної роботи компанії або зменшення періоду ефективної діяльності, розквіту тощо.

Як зароджувалось корпоративне управління

Історію української корпоратизації можна умовно розділити на два періоди: до-Радянську та після-Радянську. В найбільших містах України, що входила до складу Російської Імперії, у кінці IX та у перше десятиріччя XX століть функціонували великі та потужні корпоративні підприємства та досить багато малих, але ефективних товариств. За рівнем концентрації
промислового виробництва Україна займала одне з перших місць у світі. На великих підприємствах тоді працювало понад 44 % усіх робітників (у США – 33 %). Такий стан справ сприяв процесу монополізації, яка і розпочалася у окремих галузях вітчизняної економіки.

Могутні синдикати мали величезні потужності виробництв. Наприклад, один з таких синдикатів «Продуголь», який був утворений у 1904, об’єднував у
собі 18 акціонерних товариств та контролював 75 % видобутку кам’яного вугілля у Донецькому басейні. Але рівно століття тому відомі події, що сколихнули тодішню Імперію, на довгі роки заморозили історію української корпоратизації. Значну частину підприємств було ліквідовано, а їхнє майно націоналізували. Акціонерні товариства за участю держави та жорстким її контролем збереглись лише у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Остання спроба формувати акціонерні відносини у рамках державного сектору була здійснена шляхом випуску акцій трудового колективу і акцій підприємства, відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР «Про випуск підприємствами й організаціями цінних паперів у жовтні
1988». З огляду на те, що значного поширення цей випуск не отримав, у 1992 він був припинений.

Формування нової історії

Новітня історія корпоративного управління почалася після отримання країною Незалежності та прийняття Закону України «Про господарські товариства». Він визначив акціонерні товариства як самостійну форму та закріпив правові основи їх створення та функціонування. Але корпоративні відносини, які впроваджувалися у той час, були вкрай недосконалими: позбавлення прав «дрібних» акціонерів, схеми перетворення ВАТ у ЗАТ за зацікавленістю менеджменту корпорацій, множинні реєстри акціонерів та рейдерські атаки. Окремою серйозною проблемою була корпоратизація приватизованих підприємств, яка тривала протягом довгих років і засвідчила свою досить низьку ефективність. У 2008, з прийняттям
Закону України «Про акціонерні товариства», розпочався новий етап історії корпоратизації вітчизняного виробництва. Цей нормативний акт став результатом боротьби, старань та надзвичайних зусиль широкого кола професіоналів, у тому числі – іноземних.

Дослідження системи корпоративного управління, проведеного KPMG у вересні 2013, показало, що більш-менш ефективно сформовані системи корпоративного управління насправді почали з’являтись ще до прийняття Закону — у 2005. А після його прийняття кількість компаній, які почали застосовувати такі інструменти, підскочила у десять разів. Крім
того, у 2014. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила нову редакцію стратегічно важливого документа — Принципи корпоративного управління. Він не лише систематизував статус та механізми реалізації положень корпоративного управління, але й узагальнив світові тенденції розвитку у цій сфері, оскільки був створений на базі Принципів корпоративного управління ОЕСР. Прийнято вважати, що саме цей документ узагальнює глобальне бачення складових ефективного корпоративного управління.

Та не дивлячись на прийняття досить широкої нормативної бази, багато проблем все ще не вирішено. Корпоративне управління в цілому залишилось на досить невисокому рівні. Серед найважливіших проблем та завдань для його вдосконалення можна виділити такі:

 • низький рівень захисту прав акціонерів,
 • проблеми розкриття інформації та проблеми прозорості діяльності загалом,
 • вирішення проблем корпоративного управління на державних підприємствах,
 • поступове звуження обсягів фондового ринку та все більше скорочення кількості компаній, які можуть пройти лістинг на біржі через усе більшу жорсткість вимог до таких компаній,
 • відсутність нормативного закріплення обов’язкової посади корпоративного секретаря,
 • невміння та небажання менеджменту корпорацій враховувати інтереси та оцінювати вплив стейкхолдерів (як внутрішніх, так і зовнішніх),
 • відсутність збалансованої системи управління ризиками, все ще недосконале законодавство та державне регулювання.

Практичне впровадження системи

Щодо практичного впровадження корпоративного управління, показовим по ситуації, що склалась в Україні може слугувати дослідження Рейтингового агентства «IBI-Rating» у березні-квітні 2016 серед комерційних банків України. Дослідження показало (11 учасників), що загалом посилення регуляторних вимог сприяло покращенню корпоративного управління у банківській системі. Попри це, далеко не всі банки спираються на прогресивні принципи корпоративного управління, а багатьма банками виконуються лише обов’язкові вимоги законодавства у цій сфері, а рекомендації та світовий досвід втілюються лише небагатьма та частково. Виявилось, що середньозважений рівень відповідності банків прогресивним міжнародним та українським принципам корпоративного управління та досвіду впровадження новацій у цій сфері досить низький та вказує на наявність значного ризику акціонерів, інвесторів та стейкхолдерів.

В цілому позитивним є те, що відсоток компаній, які успішно впровадили у себе систему корпоративного управління, невпинно зростає. Ще до обов’язкового закріплення посади корпоративного секретаря/директора багато компаній вводять таку посаду як обов’язкову. Рейтингове агентство «IBI-Rating» у 2016 провело дослідження, в рамках якого проаналізовані показники корпоративного управління 55 компаній, акції яких торгуються на міжнародних та українських фондових біржах: 12 компаній, акції яких торгуються на міжнародних фондових біржах, та 43 компанії, акції яких торгуються на українських фондових біржах. За результатами дослідження було визначено їх рейтинги за рівнем корпоративного управління.

Серед компаній, акції яких торгуються на міжнародних площадках, у першій п’ятірці з найвищим рейтингом були: «Astarta Holding N.V», «Kernel Holding S.A.», «Industrial Milk Company», «Ovostar Union», «Cadogan Petroleum».

Серед компаній, акції яких торгуються на українських площадках, до першої п’ятірки ввійшли: «Укртелеком», «Концерн Галнафтогаз», «Фармак», «Київенерго», «Центренерго».

Нині держава лобіює прийняття Закону «Про корпоративне управління», який має реформувати, а дефакто – впровадити систему ефективного корпоративного управління на усіх видах державних підприємств.

Нині держава лобіює прийняття Закону «Про корпоративне управління», який має реформувати, а де-факто – впровадити систему ефективного корпоративного управління на усіх видах державних підприємств. Також, важливою новацією стало прийняття у першому читанні двох законопроектів, які стосуються реформи корпоративного управління.
Перший законопроект щодо механізмів squeeze-out та sell-out дозволить акціонерним товариствам скоротити витрати, пов‘язані з виконання вимог щодо публічності, зменшити обсяг звітності, послабити регуляцію, отримати більше можливостей захиститись від рейдерства та знизити загрози корпоративного шантажу. Міноритарні акціонери завдяки законопроекту отримають можливість без додаткових витрат на листування з товариством та відкриття рахунку в цінних паперах скористатися процедурою sell-out та отримати за свої цінні папери ринкову ціну і вийти зі складу акціонерів товариства. Другим є законопроект, що удосконалить механізми корпоративного управління, надасть гнучкість в структуризації правовідносин емітента та інвестора, сприятиме більш безпечному залученню інвестицій, тощо. Кожен інвестор матиме гарантію в будь-який момент вийти з бізнесу, забрати свою інвестицію та прибуток на неї.

Другие статьи на эту тему

 • Amazon приобрела стартап автономного вождения Zoox
  Новости

  Amazon приобрела стартап автономного вождения Zoox

  Акции Amazon, выросшие на 45,7% с начала года, увеличились на 2,24% в пятницу после сообщения о приобретении шестилетнего калифорнийского стартапа Zoox. Слухи о приобретении появились в прошлом месяце, СМИ указали на привлечение руководством Zoox инвестиционного банка Qatalyst Partners для помощи в поиске потенциального покупателя. Компании не раскрыли суммы сделки, но, предполагается, что покупка обошлась Amazon […]

 • Samsung запустит дебетовую карту Samsung Pay этим летом
  Новости

  Samsung запустит дебетовую карту Samsung Pay этим летом

  Техногигант Samsung планирует выпустить дебетовую карту Samsung Pay летом 2020 года. Об этом компания объявила пятницу, 8 мая.Samsung запустит карту, которая будет поддерживаться счетом управления денежными средствами, в партнерстве с личной финансовой компанией SoFi.В компании также разрабатывают «мобильную первую платформу управления деньгами». Но пока никаких подробностей об этом представители компании не сообщают, но обещают, то […]

 • Facebook и Google разрешили сотрудникам работать удаленно до конца года
  Новости

  Facebook и Google разрешили сотрудникам работать удаленно до конца года

  Компании Facebook и Google объявили о планах возобновления работы своих офисов в ближайшее время. Однако те сотрудники, которым пока удобнее работать удаленно, смогут так работать и дальше.Google намеревалась сохранить режим работы из дома до 1 июня. Теперь же компания решила продлить его еще на семь месяцев. Об этом объявил глава компании Сундар Пичаи. По его […]

 • Ford планирует 18 мая возобновить производства на своих заводах в Северной Америке
  Новости

  Ford планирует 18 мая возобновить производства на своих заводах в Северной Америке

  Американский автоконцерн Ford начнет поэтапное возобновление работы заводов в Северной Америке с 18 мая с повышенным соблюдением мер безопасности, сообщает компания в релизе.Ford планирует вернуть некоторых членов команды, которые не могут выполнять работу удаленно, в обычный режим с 18 мая. В их числе около 12 тысяч сотрудников в Северной Америке. Заводы Ford, ранее работавшие в […]

 • Диснейленд распродал билеты на открытие
  Новости

  Диснейленд распродал билеты на открытие

  Открытие Шанхайского Диснейленда знаменует собой шаг к восстановлению Disney после глобального кризиса в области здравоохранения.Шанхайский Диснейленд первым из парков Walt Disney Co. был закрыт 25 января, когда коронавирус начал распространяться за пределы города Ухань.Распродажа билетов на открытие Шанхайский Диснейленд была подтверждена на веб-сайте Shanghai Disney Resort. Стоимость билетов на начальном этапе открытия — 56 долларов […]

 • Tesla возобновила работу завода в США
  Новости

  Tesla возобновила работу завода в США

  Американский производитель электромобилей Tesla открыла свой автомобильный завод в США 8 мая.При этом сотрудники, которым тревожно возвращаться на работу, не обязаны этого делать.Производство на заводе во Фримонте, штат Калифорния, было остановлено с 23 марта из-за ограничений в связи с распространением коронавируса. Блумберг отмечает, что губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом ранее в четверг разрешил производствам в некоторых […]

 • Microsoft инвестирует $1,5 млрд в цифровое развитие Италии
  Новости

  Microsoft инвестирует $1,5 млрд в цифровое развитие Италии

  Корпорация Microsoft анонсировала пятилетний инвестиционный план, в рамках которого будет выделено $1,5 млрд для помощи Италии в ускорении цифрового развития. Кроме того, компания построит свой первый дата-центр в стране, расширит партнерство с поставщиком почтовых услуг Poste Italiane, предоставит доступ к AI-хабам и программам малому и среднему бизнесу.В сообщении Microsoft сказано о том, что компания намерена […]

 • Украина выплатила $4 млрд долгов с начала года
  Новости

  Украина выплатила $4 млрд долгов с начала года

  За четыре месяца 2020 года Украина выплатила по госдолгу около 71,3 млрд грн (81,8% плана), по обслуживанию — 41,1 млрд грн (94,2% плана), сообщает Минфин во вторник, 5 мая.По предварительным данным, в январе-апреле бюджет сведен с дефицитом 23,5 млрд грн, в том числе по общему фонду дефицит составил 33 мрд грн.За этот период заимствования в […]

Читайте также

Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Uber продал свой бизнес по доставке еды в Индии

Компания Uber заявила о продаже своего бизнеса по доставке еды Uber Eats в Индии местному предприятию-конкуренту Zomato. В рамках сделки, которая проводится в виде обмена акциями и оценивает индийский бизнес Uber Eats в $160–200 млн, Uber Technologies получит 9,99% Zomato Media. Продажа UberEats поможет компании сократить свои глобальные убытки. Часть сотрудников UberEats в Индии смогут […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Грандиозный инвестпроект в Одесской области

По заявлению главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, запланированный запуск ТЭЦ состоится до осени 2018 года. Этот проект демонстрирует процесс инвестирования в украинские технологии и производство, станет примеров для привлечения капитала для будущих инвестпроектов области. Сумма инвестиций в строительство Одесской ТЭЦ составила 2, 5 миллиарда гривен, (запланированная мощность –12 МВт). С целью развития экономики […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Илон Маск запретил сотрудникам пользоваться приложением Zoom

Компания SpaceX под руководством Илона Маска ввела запрет на использование приложения Zoom, предназначенного для проведения видеоконференций. Данное приложение не защищает полностью от стороннего подключения, что чревато утечкой секретной информации, важной для национальной безопасности США.Маск в послании по электронной почте 28 марта уведомил своих подчиненных об отключении Zoom во всех подразделениях компании.«Мы понимаем, что многие из […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Суд остановил указ Трампа о запрете WeChat

Исполнение указа президента США Дональда Трампа о прекращении работы китайского мессенджера WeChat в стране с 20 сентября временно приостановлено Федеральным судом США. Об этом сообщил американский телеканал CNN. По мнению суда, указ нарушает первую поправку к Конституции США о свободе слова. Суд счел достаточными обоснования, предоставленные истцами, пользователями приложения – о том, что указ нарушает […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Президент рекомендовал увеличить минимальный уровень заработной платы

В связи с дефицитом рабочих кадров, отсутствием квалифицированных работников, Президент Украины Петр Порошенко рекомендовал увеличить размер зарплаты до 4 тысяч 100 гривен и предложение перенаправил для выполнения премьер-министру страны. Увеличение зарплаты планируется в следующем году. Об этом Глава страны заявил на открытии II Всеукраинского форума объединенных общин, который сегодня стартовал в Киеве. По словам Президента, […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Аналітика

На кого жалуется украинский бизнес? Члены СБО обнародовали статистику за прошедший год

Члены Совета бизнес омбудсмена в Украине подсчитали, сколько жалоб от украинского бизнеса поступило на рассмотрение организации в 4 квартале прошедшего года. По данным СБО, их количество достигло 275, что является рекордным показателем за все время работы украинского подразделения Совета бизнес омбудсмена. Стоит отметить, что такой результат является весьма неоднозначным, ведь, с одной стороны, предприниматели в […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Глава Минфина дал прогноз курса гривны

Основания для девальвации гривны до 30 грн/$ отсутствуют. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию Фокус. «Я не вижу предпосылок для достижения курсом такого значения. И не вижу инструментов, при помощи которых кто-либо может повлиять на движение курса в этом направлении», — сказал он. По словам министра, сейчас отсутствуют фундаментальные угрозы для […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

На авиарынке Украины увеличат долю лоукостов

Доля лоукостов на украинском авиарынке должна вырасти до 45% в 2020 году и до 63% в перспективе. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время встречи 15-миллионного пассажира в аэропорту Борисполь. По его словам, за пять лет число украинцев, которые пользуются авиационным транспортом, должно увеличиться в три раза, а пассажиропотоки аэропортов страны достигнуть отметки […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Европарламент одобрил расширение квот на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины

Европарламент поддержал увеличение беспошлинных квот на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины. Такая информация поступила от Министра аграрной продукции и продовольствия нашей страны — Тараса Кутового. Следуя его заявлению, Комитет ЕП по вопросам международной торговли одобрил расширение допускаемой доли импорта украинских продуктов агропромышленного сектора на территорию стран Европейского союза, но это касается только отдельных групп сельскохозяйственных […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Обзор печатной прессы от LDaily

Украина одолжит 50 миллионов евро на ремонт дорог у Венгрии, МВФ в очередной раз отложил рассмотрение вопроса о предоставлении кредита для Украины, а Нацкомфинуслуг начнет активную борьбу с недобросовестными лизинговыми компаниями на территории страны. Какая информация оказалась на первых страницах деловой прессы сегодня, 24-го марта? Актуальные новости мира бизнеса и финансов в ежедневном обзоре свежей […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Гриценко подписал «Конституцию для бизнеса»

«Конституция для бизнеса» — совместный Меморандум «Страна равных возможностей с мощной экономикой», который подписали лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко и представители Украинского Совета Бизнеса, эксперт реанимационного пакета Реформ Вячеслав Черкашин. «Это своеобразная Конституция для бизнеса, где прописаны демократические механизмы решения многих вопросов, и которой будет руководствоваться власть при принятии решений», — сказал Черкашин. «Что будет […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Зона риска, или Какой банк признан неплатежеспособным

В связи с нарушением требования об увеличении размера регулятивного капитала ПАО «КБ «Гефест» признан неплатежеспособным. Так как Национальный банк Украины потребовал об увеличении регулятивного капитала до 200 миллионов гривен, что соответствует ст. 76 ЗУ «О банках и банковской деятельности», а руководство банковского учреждения «Гефест» не смогло до 11 июля 2017 года выполнить законное требование, Правление […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Оператор lifecell підвищив тарифи вдвічі

Українцям почали приходити смс-повідомлення про те, що мобільний оператор lifecell змінює ціну на тарифи. Користувачі соціальних мереж масово висловлюють незадоволення. Мобільний оператор lifecell підняв ціну за свої тарифи на більш, ніж 85%. Представники компанії пояснюють, що такі заходи вимушені через економічну ситуацію в країні. “Ми робимо все, щоб тарифи залишалися актуальними в співвідношенні ціна / якість”, — […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Amazon: новая покупка от американской компании

Известная американская компания сообщила о новой крупной покупке. Речь идет о производителе WiFi-роутеров Eero. Известно, что сумма будет не маленькой, но точные цифры сделки не оглашаются. По сведениям The Wall Street Journal, два года назад почти 100 миллионов долларов было привлечено разработчиком умных роутеров. Оценка Eero в 2016 году была равна 251 млн долларов. В […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Илон Маск согласовал налоговые преференции для Tesla

Илон Маск провел рабочую поездку в Китай и вернулся с позитивным результатом сделки. Автомобили Tesla получили налоговую скидку в размере 10%, что в итоге уменьшит цену для конечного потребителя на модели S, X и Tesla 3. Автопроизводитель является единственным иностранным предприятием, которое получило такую привилегию от государства. Илон Маск с начала года начал строительство в […]

Далее
Становлення корпоративного управління в Україні
Новости

Apple начала продажи компьютера Mac Pro стоимостью $52 599

С 10 декабря стартует приём предзаказов на новый высокопроизводительный компьютер Mac Pro, анонсированный на выставке WWDC 2019. Цена нового Mac Pro стартует от $5999. В эту сумму оценивается базовая конфигурация ПК, которая включает: 8-ядерный CPU Intel Xeon с частотой 3,5 ГГц, графический ускоритель AMD Radeon Pro 580X, 32 ГБ ОЗУ и SSD емкостью 256 ГБ. […]

Далее
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com