Новини

ЄБРР надав великий кредит виробнику свинини

Îòêðûòèå ïðåäñòàâèòåëüñòâà ÅÁÐÐ âî Ëüâîâå, âî âòîðíèê, 2 äåêàáðÿ 2014 ã. Åâðîïåéñêèé áàíê ðåêîíñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ îòêðûë ñâîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî âî Ëüâîâå. Ôîòî Âàëåðèÿ Øìàêîâà / ÓÍÈÀÍ

Європейський банк реконструкції та реконструкції надав великий кредит відомому виробнику свинини. Дванадцять з половиною мільйонів доларів, кошти будуть направлені на розширення свинарських потужностей «Нива Переяславщини». Також кошти задіють в будівництво м’ясопереробного заводу. Інвестиції не оминуть завод з переробки біологічних відходів, і фінансування оборотного капіталу. Відома навіть приблизна вартість проекту – 64 мільйонів доларів.

«Нива Переяславщини» займається обробкою 23 000 га. Потужність зі зберігання зерна рівна 150 000 т. Представники компанії повідомили, що щорічний експорт зернових становить 100 000 т. Виробник свинини має у наявності 10 свинокомплексів, комбікормзавод, забійний цех, тощо. Нагадуємо, що майже усіма акціями групи компаній володіє українець – Олександр Мостіпан (бізнесмен).

Читайте також: Європейський банк надав 18 млн євро на електростанції

Слідкуйте за нашим телеграм каналом: https://t.me/ldaily

  •  

Напишіть коментар